Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS D'ADSORCIÓ I CATÀLISI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Dentro de la formación especializada y avanzada en Ciencia de Materiales, esta asignatura abarca el estudio de los conocimientos fundamentales relativos a:

- La interacción de gases y líquidos con superficies sólidas

- El estudio de los distintos modelos que permiten obtener información sobre las características de la superficie.

- Las aplicaciones concretas en los ámbitos de la adsorción física y química

- Catálisis heterogénea, sitio activo, preparación de catalizadores y procesos catalíticos más importantes

- Materiales porosos y catalizadores más importantes utilizados tanto en procesos de adsorción/separación como en catálisis heterogénea

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>d'especialització

 • CEE3 : Conèixer l'estructura, propietats i aplicacions dels materials de carbó porosos.
 • CEE4 : Conèixer els fonaments i les aplicacions de la interacció de gasos, vapors i líquids amb superfícies sòlides.
 • CEE5 : Conèixer els aspectes més importants de la catàlisi heterogènia, tant des d'un punt de vista microscòpic (fenòmens de superfície) com macroscòpic (preparació de catalitzadors), així com la seua importància en la indústria química.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Identificar las propiedades específicas de las superficies sólidas.

- Distinguir los distintos procesos de adsorción.

- Identificar procesos de catálisis heterogénea y su relación con procesos de adsorción.

- Determinar propiedades texturales de sólidos mediante técnicas de adsorción.

- Conocer los principales materiales utilizados en procesos de adsorción y catálisis, la forma de prepararlos y sus principales aplicaciones.

 

 

Dades generals

Codi: 35810
Professor/a responsable:
SEPULVEDA ESCRIBANO, ANTONIO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix