Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ II: ESPECTROSCÒPIES I TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta es una de las asignaturas del módulo fundamental del máster. Junto con la asignatura Técnicas de caracterización I, dedicada a la caracterización estructural de sólidos e interfases, esta asignatura pretende completar la visión sobre las diferentes técnicas de caracterización de este tipos de sistemas, en este caso mediante técnicas espectroscópicas electrónicas, espectroscopías vibracionales o técnicas que involucran la interacción con iones o rayos X (fluorescencia y absorción).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar un aprenentatge autodirigit o autònom d'aprofundiment en la matèria.
 • CG2 : Seguir i interpretar críticament els últims avanços en la teoria i la pràctica de la ciència de materials.
 • CG4 : Dur a terme amb la correcció suficient la comunicació oral i escrita, en castellà i en anglès, dels continguts de la matèria.
 • CG6 : Utilitzar la bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CG7 : Utilitzar les eines informàtiques i les tecnologies de la informació.

 

Competències específiques:>>fonamentals

 • CEF4 : Conèixer els fonaments de les tècniques de caracterització principals per a la seua aplicació en el desenvolupament de la investigació (en l'àmbit acadèmic i professional) en Ciència de Materials.
 • CEF7 : Determinar les tècniques de caracterització adequades per a cada tipus de material.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

Presentar algunas de las técnicas más importantes en la caracterización de materiales como son las técnicas espectroscópicas y las técnicas basadas en la interacción con iones. 

 

Desarrollar en los alumnos la capacidad de elaborar metodologías y estrategias en la utilización de las diferentes técnicas espectroscópicas y de análisis superficial estudiadas en el curso (XPS, Raman, IR, etc...)

 

 

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 35804
Professor/a responsable:
RODES GARCIA, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix