Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ I: DISPERSIÓ DE RAJOS X, NEUTRONS I ELECTRONS, MICROSCÒPIES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Técnicas de caracterización I. Técnicas de dispersión y microscopías, es una asignatura que pertenece al módulo fundamental del Máster en Ciencia de Materiales que se imparte durante el primer cuatrimestre. En esta asignatura se explican diferentes técnicas usuales de caracterización de materiales, en concreto, las técnicas basadas en la dispersión de rayos-X, electrones y neutrones y las microscopías.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>fonamentals

 • CEF4 : Conèixer els fonaments de les tècniques de caracterització principals per a la seua aplicació en el desenvolupament de la investigació (en l'àmbit acadèmic i professional) en Ciència de Materials.
 • CEF7 : Determinar les tècniques de caracterització adequades per a cada tipus de material.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Adquirir conocimientos básicos de técnicas de caracterización de materiales, en concreto, sobre las técnicas basadas en la dispersión de rayos-X, electrones y neutrones y las microscopías.
- Resolver problemas cualitativos y cuantitativos.
- Expresarse correctamente, tanto en forma oral como escrita, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.
- Resolver problemas de forma efectiva.
- Demostrar capacidad de trabajo en equipo.

 

 

Dades generals

Codi: 35803
Professor/a responsable:
LILLO RODENAS, MARIA ANGELES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix