Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura d'Introdució a la Física de l'Estat Sòlid.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar un aprenentatge autodirigit o autònom d'aprofundiment en la matèria.
 • CG2 : Seguir i interpretar críticament els últims avanços en la teoria i la pràctica de la ciència de materials.
 • CG4 : Dur a terme amb la correcció suficient la comunicació oral i escrita, en castellà i en anglès, dels continguts de la matèria.
 • CG6 : Utilitzar la bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CG7 : Utilitzar les eines informàtiques i les tecnologies de la informació.

 

Competències específiques:>>fonamentals

 • CEF1 : Conèixer els conceptes fonamentals sobre la química de l'estat sòlid per a la seua aplicació en el desenvolupament de la investigació (en l'àmbit acadèmic i professional) en ciència de materials.
 • CEF10 : Conèixer el concepte de nanomaterials i les principals propietats que els caracteritzen.
 • CEF2 : Conèixer els conceptes fonamentals sobre la Física d'Estat Sòlid per a la seua aplicació en el desenvolupament de la investigació (en l'àmbit acadèmic i professional) en Ciència de Materials.
 • CEF4 : Conèixer els fonaments de les tècniques de caracterització principals per a la seua aplicació en el desenvolupament de la investigació (en l'àmbit acadèmic i professional) en Ciència de Materials.
 • CEF5 : Conèixer les propietats més destacades dels materials (mecàniques, elèctriques, òptiques, etc.).
 • CEF6 : Classificar materials segons propietats i aplicacions.
 • CEF7 : Determinar les tècniques de caracterització adequades per a cada tipus de material.
 • CEF8 : Seleccionar materials per a una determinada aplicació.
 • CEF9 : Interpretar comportaments i establir relacions entre propietats i estructura.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Coneixement dels conceptes fonamentals de la ciència de materials, les propietats principals dels sòlids i les tècniques principals de  caracterització. Establir relació entre propietats i estructura.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1) Familiaritzar-se amb els principis físics que ens permeten comprendre les propietats de la matèria en estat sòlid

2) Entendre la importància del caràcter cristal·lí en els materials sòlids
3) Adquirir nocions bàsiques sobre xarxes cristal·lines i les tècniques d'estudi
4) Entendre la importància de la dinàmica dels electrons en les propietats de conducció dels materials
5) Entendre la importància del comportament quàntic dels electrons en metalls
6) Entendre l'origen de les bandes d'energia en sòlids I nocions bàsiques de càlcul

 

 

Dades generals

Codi: 35801
Professor/a responsable:
CATURLA TEROL, MARIA JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix