Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA DE L'ESTAT SÒLID

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 La Química del Estado Sólido es una asignatura de carácter Obligatorio, dentro de la Materia Estado Sólido, del Módulo Fundamental del Máster de Ciencia de Materiales. La asignatura consta de 6 créditos ECTS (5 teóricos y 1 práctico).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar un aprenentatge autodirigit o autònom d'aprofundiment en la matèria.
 • CG2 : Seguir i interpretar críticament els últims avanços en la teoria i la pràctica de la ciència de materials.
 • CG4 : Dur a terme amb la correcció suficient la comunicació oral i escrita, en castellà i en anglès, dels continguts de la matèria.
 • CG6 : Utilitzar la bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CG7 : Utilitzar les eines informàtiques i les tecnologies de la informació.

 

Competències específiques:>>fonamentals

 • CEF1 : Conèixer els conceptes fonamentals sobre la química de l'estat sòlid per a la seua aplicació en el desenvolupament de la investigació (en l'àmbit acadèmic i professional) en ciència de materials.
 • CEF10 : Conèixer el concepte de nanomaterials i les principals propietats que els caracteritzen.
 • CEF2 : Conèixer els conceptes fonamentals sobre la Física d'Estat Sòlid per a la seua aplicació en el desenvolupament de la investigació (en l'àmbit acadèmic i professional) en Ciència de Materials.
 • CEF4 : Conèixer els fonaments de les tècniques de caracterització principals per a la seua aplicació en el desenvolupament de la investigació (en l'àmbit acadèmic i professional) en Ciència de Materials.
 • CEF5 : Conèixer les propietats més destacades dels materials (mecàniques, elèctriques, òptiques, etc.).
 • CEF6 : Classificar materials segons propietats i aplicacions.
 • CEF7 : Determinar les tècniques de caracterització adequades per a cada tipus de material.
 • CEF8 : Seleccionar materials per a una determinada aplicació.
 • CEF9 : Interpretar comportaments i establir relacions entre propietats i estructura.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Coneixement dels conceptes fonamentals de la ciència de materials, les propietats principals dels sòlids i les tècniques principals de  caracterització. Establir relació entre propietats i estructura.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 Estudio de:

- Las principales rutas de síntesis de sólidos, indagando en las consideraciones energéticas y estructurales de sólidos representativos.

- Familias de sólidos inorgánicos con propiedades relevantes y su impacto tecnológico.

Acercamiento a:

- La Química de los Nanomateriales: procedimientos de síntesis y propiedades novedosas que los caracterizan.

 

 

 

Dades generals

Codi: 35800
Professor/a responsable:
GARCIA GARCIA, AVELINA ANTONIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix