Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MATEMÀTIQUES 2

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Grau en Enginyeria Informàtica

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a resoldre els problemes matemàtics que es poden plantejar en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral, mètodes numèrics, algorísmica numèrica, estadística i optimització.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que els doten d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

Es pretén, com a objectius formatius generals, que els alumnes adquirisquen coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capaciten per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, així com les que els doten d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions. Així mateix han d'adquirir la capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat i la capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d'Enginyer/a Tècnic en Informàtica.
En particular, aquests coneixements i capacitats se centraran en el càlcul diferencial i integral y els mètodes numèrics. Han de conèixer el concepte de continuitat, de derivada, les diferents regles de derivació i aplicacions de les derivades com l'anàlisi de gràfiques i els problemes d'optimització. Han de conèixer el concepte d'integral, les regles d'integració bàsiques i les aplicacions més usuals. Han d'adquirir coneixements sobre errors en la computació, sobre els mètodes numèrics més bàsics per a la resolució d'equacions en una variable i sobre els mètodes més corrents d'interpolació.

 

 

 

Dades generals

Codi: 34007
Professor/a responsable:
VICENT FRANCES, JOSE FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix