Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMAS MECÁNICOS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Se trata de una asignatura Oblligatoria de 6 créditos ECTS que se imparte en el 5º semestre del grado (3º curso). Pertenece a la materia de BIOMECÁNICA, compartida con la asignatura de MODELADO DE SISTEMAS BIOMECÁNICOS del 7º semestre del grado (4ª curso).

La asignatura desarrolla los contenidos de Mecánica ya revisados en la asignatura de FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA I del primer semestre (1º curso) para ampliarlos y aplicarlos a los tres sistemas biomecánicos más importantes del cuerpo humano.

En la asignatura se integran y aplican los fundamentos de la mecánica del sólido rígido y de la mecánica de fluidos a los sistemas Musculo-Esquelético, Circulatorio y Respiratorio. Sus contenidos pertenecen a la Biofísica de los sistemas mecánicos mencionados.

Los conocimientos de esta asignatura resultan fundamentales para el estudio posterior de la asignatura de MODELADO DE SISTEMAS MECÁNICOS de 4º curso.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer, desde la perspectiva de la ingeniería biomédica, los fundamentos físicos (estática y dinámica) de los tres sistemas biomecánicos humanos más importantes, Sistema Músculo-esquelético, Sistema Circulatorio y Sistema Respiratorio:

- Aplicar los principios fundamentales de la Estática del Sólido Rígido a situaciones de equilibrio del Sistema Músculo-esquelético.

- Aplicar los principios fundamentales de la Dinámica del Sólido Rígido a situaciones de movimiento del Sistema Músculo-esquelético.

- Aplicar los principios fundamentales de la Mecánica de Fluidos al conocimiento del Sistema Circulatorio.

- Aplicar los principios fundamentales de la Mecánica de Fluidos al conocimiento del Sistema Respiratorio.

 

 

 

Dades generals

Codi: 33744
Professor/a responsable:
MORENO MARIN, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix