Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BIOMATERIALES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Biomateriales se encuentra en el 8º semestre del grado en ingeniería biomédica. Es una materia multidisciplinar encuadrada en la Ingeniería de Materiales, que se encuentra de forma generalizada en los planes de estudios de Ingeniería Biomédica, y en general, de todas las ingenierías de tecnologías industriales.

Necesita de conocimientos adquiridos en otras asignaturas, tanto de química y biología, como física y matemáticas e introducirá a los estudiantes en el mundo de los materiales aplicados a las tecnologías de la salud.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Dissenyar, desenvolupar i avaluar procediments d'anàlisis en l'àmbit de la salut.
 • CG6 : Conèixer les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten tant per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, com per a l'adaptació a noves situacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CG9 : Analitzar i valorar l'impacte econòmic, social, mediambiental i en salut de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat pròpia del graduat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE43 : Saber seleccionar un material tenint en compte les seues propietats, les característiques del lloc de col·locació i l'ús al que es va a sotmetre, en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Esta asignatura tiene por principal objeto proporcionar al estudiante de Ingeniería Biomédica una base del comportamiento de materiales, incluyendo materiales biológicos, en aplicaciones de tecnologías biomédicas, de forma que se comprenda la relación entre las propiedades macroscópicas y  la microestructura atómica, incidiendo especialmente en su capacidad de conformado mecánico  y la interacción (compatibilidad) con sistemas biológicos, para evaluar su comportamiento en servicio, y por tanto conocer  los principales mecanismos de deterioro  y desgaste, así como su minimización y posible prevención, particularmente adecuados a la ingeniería biomédica.

 

 

Dades generals

Codi: 33741
Professor/a responsable:
MARTIN GULLON, IGNACIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix