Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PSICOLOGIA DE LA SALUT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Psicología de la Salud del Grado en Ingeniería Biomédica de la Universidad de Alicante se articula a través de diferentes temas y unidades que permitirán al alumnado adquirir conocimientos relacionados con las aplicaciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito de la Psicología de la Salud. Teniendo en cuenta los grandes y significativos avances que se han producido a lo largo de los últimos años en la utilización de las TIC en la Psicología aplicada a la salud, el alumnado que curse la presente asignatura conocerá los fundamentos básicos de los procesos psicológicos y su influencia en la salud, los métodos e instrumentos más avanzados y relevantes de evaluación e intervención en Psicología mediante diversas aplicaciones tecnológicas, así como su utilización para el fomento de conductas saludables. Además, adquirirá conocimientos acerca del tratamiento de diferentes trastornos psicológicos mediante la utilización de las tecnologías e-health.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG11 : Adquirir un compromís ètic amb la millora de la salut.
 • CG7 : Resoldre problemes amb iniciativa, autonomia i creativitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CG8 : Participar i liderar equips multidisciplinaris i ser capaç de comunicar coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb la enginyeria biomèdica i l'aplicació que tenen en l'àmbit de la salut.
 • CG9 : Analitzar i valorar l'impacte econòmic, social, mediambiental i en salut de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat pròpia del graduat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Conèixer i saber utilitzar sensors i actuadors i sistemes d'adquisició de senyals i informació biomèdica.
 • CE15 : Saber utilitzar estratègies i habilitats tecnològiques per a millorar la comunicació entre usuaris d'enginyeria biomèdica, professionals i pacients, així com la difusió d'informació de salut.
 • CE23 : Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i el de malaltia.
 • CE24 : Identificar, integrar i relacionar els conceptes de prevenció, diagnòstic i tractament de malalties, la cura als malalts i la promoció i la protecció de la salut.
 • CE25 : Identificar, integrar i relacionar les dades de valoració, priorització de problemes/diagnòstics, proves diagnòstiques, procediments terapèutics i dades de seguiment en les diverses etapes del cicle vital.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre els diversos processos psicològics que subjauen en l'estat mental i la conducta de l'ésser humà.
 • Comprendre el funcionament general i les alteracions psicològiques més rellevants de l'individu.
 • Contribuir a la promoció de salut, aplicant els mètodes i les tecnologies informàtiques per a prevenir i tractar diversos problemes de salut psicològics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Saber aplicar los conocimientos adquiridos sobre la utilización de las tecnologías e-health en el ámbito de la Psicología de la Salud.

 

 

Dades generals

Codi: 33637
Professor/a responsable:
RUIZ ROBLEDILLO, NICOLAS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix