Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SALUT ELECTRÒNICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura constituye una formación básica de una línea de especialización que se centra en el uso de tecnologías de la información para la prestación de todo tipo de servicios relacionados con la salud.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes biomèdics en l'àmbit d'aplicació del grau liderant-ne la posada en funcionament i la millora contínua.
 • CG12 : Saber transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió del graduat en Enginyeria Biomèdica.
 • CG2 : Dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes biomèdics, serveis i aplicacions del sector sanitari i de la informació que gestionen.
 • CG4 : Avaluar i seleccionar equips i plataformes tecnològiques per a implantar sistemes biomèdics, serveis i aplicacions en l'àmbit de la salut i valorar-ne el benefici de la inversió.
 • CG5 : Conèixer, comprendre i aplicar els estàndards i les normes tècniques sobre l'ús de tecnologies d'informació i comunicacions en l'àmbit de la salut.
 • CG7 : Resoldre problemes amb iniciativa, autonomia i creativitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CG8 : Participar i liderar equips multidisciplinaris i ser capaç de comunicar coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb la enginyeria biomèdica i l'aplicació que tenen en l'àmbit de la salut.
 • CG9 : Analitzar i valorar l'impacte econòmic, social, mediambiental i en salut de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat pròpia del graduat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Conèixer i saber utilitzar sensors i actuadors i sistemes d'adquisició de senyals i informació biomèdica.
 • CE11 : Desenvolupar, administrar, mantenir i avaluar sistemes biomèdics que presten serveis de salut a distància per a ciutadans i professionals, a través d'una xarxa de comunicacions.
 • CE15 : Saber utilitzar estratègies i habilitats tecnològiques per a millorar la comunicació entre usuaris d'enginyeria biomèdica, professionals i pacients, així com la difusió d'informació de salut.
 • CE3 : Conèixer les arquitectures de temps real, paral·leles i distribuïdes, la seua programació, així com les eines per al seu desenvolupament per un equip de treball en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE4 : Conèixer i desenvolupar sistemes d'ajuda a la decisió en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE5 : Conèixer i comprendre els instruments utilitzats en enginyeria biomèdica així com el seu funcionament bàsic.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer eines i tecnologies que faciliten les cures per part dels professionals de la salut.
 • Ser capaç de preveure l'evolució de sistemes i tecnologies i adaptar-los a les necessitats dels professionals de la salut.
 • Conèixer els problemes que impliquen les cures de la salut centrats en el pacient i ser capaç de dissenyar i desenvolupar solucions tecnològiques adequades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Conocer herramientas y tecnologías que faciliten el cuidado de la salud por parte de los profesionales de la salud.
- Ser capaz de prever la evolución de sistemas y tecnologías y adaptarlos a las necesidades de los profesionales de la salud.
- Conocer los problemas que implican los cuidados de la salud centrados en el paciente y ser capaz de diseñar y desarrollar soluciones tecnológicas adecuadas a estas problemáticas.

 

 

Dades generals

Codi: 33635
Professor/a responsable:
MORA MORA, HIGINIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix