Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TERMINOLOGIES, CODIFICACIÓ I ESTÀNDARDS

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Dissenyar, desenvolupar i avaluar procediments d'anàlisis en l'àmbit de la salut.
 • CG5 : Conèixer, comprendre i aplicar els estàndards i les normes tècniques sobre l'ús de tecnologies d'informació i comunicacions en l'àmbit de la salut.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Conèixer les estratègies i metodologies d'integració de sistemes biomèdics així com el seu potencial en l'àmbit de la salut.
 • CE22 : Conèixer i saber aplicar les terminologies i els estàndards en matèria sanitària proposats pels diversos organismes d'estandardització tant tècnics com sanitaris.
 • CE7 : Dissenyar, desenvolupar, administrar, mantenir i avaluar sistemes d'informació que gestionen dades relacionades amb la salut.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Distingir els diversos nivells d'interoperabilitat en l'àmbit sanitari i argumentar la importància de la interoperabilitat semàntica en l'àmbit sanitari.
 • Comprendre les semblances i les diferències entre terminologies, nomenclatura, classificació, codificació i ontologies per a representar el coneixement en l'àmbit de la salut.
 • Identificar l'estructura, la complementarietat i les limitacions del coneixement representat en les terminologies més habituals de l'àmbit de la salut, nacionals i internacionals, i la modalitat de formalització per a contribuir a la interoperabilitat semàntica.
 • Diferenciar les terminologies d'interfície i de referència, coneixent-ne els avantatges i les limitacions dels mapatges que s'hi estableixen.
 • Conèixer els recursos terminològics i semàntics existents, a fi de reutilitzar-los i afavorir la interoperabilitat semàntica en els sistemes d'informació sanitaris.
 • Conèixer, organitzar i aplicar els estàndards d'infraestructura i contingut acceptats en l'àmbit de la salut.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 33623
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix