Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMES CLÍNICS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura aporta a la titulació els coneixements fonamentals relatius a la les infraestructures d'emmagatzematge, processament i comunicació necessàries en un entorn clínic. Així mateix, dóna a conèixer els coneixements bàsics de la instrumentació mèdica i els dispositius mèdics.

Es recomana haver superat prèviament les assignatures: Fonaments de Sistemes i Instrumentació, Senyals Biomèdics, Fonaments dels Computadors i les assignatures de programació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes biomèdics, serveis i aplicacions del sector sanitari i de la informació que gestionen.
 • CG4 : Avaluar i seleccionar equips i plataformes tecnològiques per a implantar sistemes biomèdics, serveis i aplicacions en l'àmbit de la salut i valorar-ne el benefici de la inversió.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Desenvolupar, seleccionar i avaluar dispositius sanitaris, assegurant-ne la fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb principis ètics i estàndards.
 • CE16 : Reconèixer els beneficis i limitacions, en termes de costos, interoperabilitat i rendiment, relacionats amb diverses infraestructures que poden ser usades en els sistemes sanitaris.
 • CE17 : Conèixer i saber utilitzar dispositius i infraestructures de xarxes de comunicacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE3 : Conèixer les arquitectures de temps real, paral·leles i distribuïdes, la seua programació, així com les eines per al seu desenvolupament per un equip de treball en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE5 : Conèixer i comprendre els instruments utilitzats en enginyeria biomèdica així com el seu funcionament bàsic.
 • CE9 : Adquirir capacitat per a elaborar plecs de condicions tècniques i avaluar les propostes associades, de sistemes d'informació de salut, equips biomèdics i projectes informàtics aplicats a la salut, que complisquen els estàndards vigents.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a analitzar les necessitats d'infraestructures informàtiques associades a serveis clínics.
 • Coneixement de les característiques dels instruments i dispositius clínics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conèixer les característiques bàsiques de la computació paral·lela en funció de l'arquitectura sobre la qual s'executa el programari.
 • Conèixer l'origen, les propietats i els mètodes d'adquisició de dades clíniques.
 • Identificar i conèixer els diferents instruments de monitoratge, diagnòstic i teràpia utilitzats en entorns clínics.

 

 

Dades generals

Codi: 33622
Professor/a responsable:
SORIANO PAYA, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix