Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
USABILITAT I ACCESSIBILITAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Esta asignatura aborda el diseño, la creación y la evaluación de las interfaces persona-computador, con características de usabilidad para que sean fácilmente utilizados, comprensibles, concisos y de rápido aprendizaje, así como con características de accesibilidad para que puedan ser usados por el máximo número de usuarios, independientemente de sus circunstancias personales, dispositivos de acceso o contexto de uso.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes biomèdics en l'àmbit d'aplicació del grau liderant-ne la posada en funcionament i la millora contínua.
 • CG2 : Dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes biomèdics, serveis i aplicacions del sector sanitari i de la informació que gestionen.
 • CG3 : Dissenyar, desenvolupar i avaluar procediments d'anàlisis en l'àmbit de la salut.
 • CG4 : Avaluar i seleccionar equips i plataformes tecnològiques per a implantar sistemes biomèdics, serveis i aplicacions en l'àmbit de la salut i valorar-ne el benefici de la inversió.
 • CG7 : Resoldre problemes amb iniciativa, autonomia i creativitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Desenvolupar, administrar, mantenir i avaluar sistemes biomèdics que presten serveis de salut a distància per a ciutadans i professionals, a través d'una xarxa de comunicacions.
 • CE20 : Identificar problemes de seguretat i confidencialitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica i saber aplicar solucions seguint recomanacions i estàndards nacionals i internacionals.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a crear, dissenyar i avaluar interfícies persona-computador accessibles i amb usabilitat.
 • Capacitat per a dissenyar, integrar i implantar sistemes per a la salut adequats als requeriments especificats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 • Conocer los principales tipos de interfaces de usuario.
 • Conocer los mecanismos de prototipado de aplicaciones informáticas.
 • Conocer los principios del diseño usable de aplicaciones informáticas.
 • Conocer los principios del diseño universal.
 • Saber aplicar los principios del diseño universal en el desarrollo de aplicaciones informáticas.
 • Conocer las Pautas de accesibilidad al contenido web 2.0 (WCAG 2.0).
 • Ser capaz de aplicar la usabilidad y la accesibilidad al desarrollo de sitios web.
 • Planificar procesos de evaluación de la usabilidad y la accesibilidad mediante herramientas, expertos y usuarios.

 

 

Dades generals

Codi: 33621
Professor/a responsable:
LUJAN MORA, SERGIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix