Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La seguridad es un proceso continuo dentro de las tecnologias de la información que requiere del conocimiento y aplicación de las técnicas apropiadas para evitar los posibles defectos y vulnerabilidades que menoscaben la privacidad, integridad y autenticidad de la información. Los aspectos de seguridad son cada vez más importante dada la creciente complejidad de los sistemas actuales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes biomèdics, serveis i aplicacions del sector sanitari i de la informació que gestionen.
 • CG4 : Avaluar i seleccionar equips i plataformes tecnològiques per a implantar sistemes biomèdics, serveis i aplicacions en l'àmbit de la salut i valorar-ne el benefici de la inversió.
 • CG5 : Conèixer, comprendre i aplicar els estàndards i les normes tècniques sobre l'ús de tecnologies d'informació i comunicacions en l'àmbit de la salut.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Desenvolupar, seleccionar i avaluar dispositius sanitaris, assegurant-ne la fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb principis ètics i estàndards.
 • CE19 : Comprendre i adaptar els sistemes biomèdics per a cobrir necessitats d'escalabilidad, mantenibilidad, rendiment, disponibilitat, seguretat i flexibilitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE20 : Identificar problemes de seguretat i confidencialitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica i saber aplicar solucions seguint recomanacions i estàndards nacionals i internacionals.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Fer auditories de seguretat i confidencialitat en empreses i centres de salut.
 • Conèixer els esquemes, protocols i estàndards aplicables.
 • Aplicar els conceptes de seguretat i confidencialitat als projectes de recerca, desenvolupament i innovació en entorns sanitaris.
 • Dissenyar, gestionar i avaluar polítiques de seguretat i confidencialitat en empreses i centres de salut.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Aplicar criterios de seguridad en el diseño de sistemas y el tratamiento de la información.
 • Evaluar y analizar sistemas para determinar sus características de seguridad.
 • Conocer y aplicar las herramientas, técnicas y construcciones de seguridad adecuadas.
 • Conocer y evitar las vulnerabilidades y ataques más comunes.

 

 

Dades generals

Codi: 33619
Professor/a responsable:
ALVAREZ SANCHEZ, RAFAEL IGNACIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix