Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROCESADO DE SEÑALES BIOMÉDICAS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura contribuye al perfil profesional del título mediante la aportación de los conocimientos fundamentales relativos a la caracterización y procesado de señales biomédicas, las cuales son extremadamente útiles para extraer información sobre los procesos biológicos.

Para disponer de las señales biomédicas de interés, se utilizan dispositivos electrónicos de medida los cuales engloban dos grandes etapas que son la adquisición y la digitalización de las señales. En la práctica, estos sistemas introducen efectos indeseados en las señales medidas. Para una correcta interpretación de las mismas (y por tanto de los procesos biológicos bajo estudio) es necesario cuantificar, y a veces compensar, estas alteraciones en la señal medida. Además, la adquisición también se ve afectada por el ruido eléctrico, el cual se presenta de manera intrínseca en las señales eléctricas.

Por otro lado, la caracterización de los procesos biológicos requiere habitualmente de la extracción de características particulares de las señales biomédicas que se han medido.

Así, tanto la compensación y/o reducción de efectos indeseados que aparecen durante la medida de las señales como la extracción de las características de las mismas, se llevan a cabo mediante una serie de transformaciones y algoritmos matemáticos algunos de los cuales se desarrollarán durante la asignatura.

Es recomendable haber superado previamente Matemáticas I, Matemáticas II y Estadística.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Dissenyar, desenvolupar i avaluar procediments d'anàlisis en l'àmbit de la salut.
 • CG4 : Avaluar i seleccionar equips i plataformes tecnològiques per a implantar sistemes biomèdics, serveis i aplicacions en l'àmbit de la salut i valorar-ne el benefici de la inversió.
 • CG6 : Conèixer les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten tant per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, com per a l'adaptació a noves situacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes d'adquisició, emmagatzematge, transmissió i tractament d'imatges i senyals clínics.
 • CE8 : Comprendre que les dades biomèdiques poden ser mesurats, comparats, agrupats i saber presentar-los de la millor manera possible depenent del propòsit que es perseguisca en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer diversos tipus de senyals biològics i les seues característiques essencials.
 • Comprendre els fonaments bàsics d'adquisició i processament de senyals continus i discrets.
 • Comprendre els fonaments bàsics de caracterització de sistemes discrets.
 • Conèixer i saber aplicar diversos tipus de filtres digitals, especialment els de major ús en l'àmbit clínic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

- Conocer diferentes tipos de señales biológicas y sus características esenciales.

- Comprender cómo los sistemas de medida afectan a las señales biomédicas y los mecanismos para reducir estos efectos.

- Comprender y saber aplicar las técnicas básicas de procesado de señal discreta.

- Saber identificar y separar las componentes deseadas y no deseadas de una señal biomédica.

- Conocer y saber aplicar diferentes tipos de filtros digitales mediante una herramienta software.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 33616
Professor/a responsable:
BALLESTER BERMAN, JOSEP DAVID
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix