Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Se trata de una asignatura básica de la titulación de grado. De 6 créditos ECTS de la materia de Física, que se desarrolla durante el segundo semestre del primer curso.

Durante el primer cuatrimestre del curso los estudiantes ya han cursado otra asignatura de la materia de FISICA.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Avaluar i seleccionar equips i plataformes tecnològiques per a implantar sistemes biomèdics, serveis i aplicacions en l'àmbit de la salut i valorar-ne el benefici de la inversió.
 • CG5 : Conèixer, comprendre i aplicar els estàndards i les normes tècniques sobre l'ús de tecnologies d'informació i comunicacions en l'àmbit de la salut.

 

Competències específiques (CE)

 • CE21 : Comprendre la relació existent entre diferents tipus de sistemes associats a l'enginyeria biomèdica com els sistemes mecànics hidràulics, tèrmics i elèctrics.
 • CE32 : Comprendre i dominar els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i l'aplicació que tenen en la resolució de problemes d'enginyeria biomèdica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Conocer los conceptos básicos sobre campos y ondas en electromagnetismo.

- Capacidad para resolver problemas que involucran cuestiones de Física (electromagnetismo) en el ámbito de la Ingeniería Biomédica.

- Capacidad para aplicar el método científico con rigor en mediciones y cálculos y en la elaboración de informes.

 

 

Dades generals

Codi: 33609
Professor/a responsable:
MORENO MARIN, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix