Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESTADÍSTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura Estadística té com a objectiu capacitar a l'alumnat en l'ús de les eines bàsiques del càlcul de probabilitats, de l'estadística descriptiva i de la inferència estadística per a la seua aplicació en l'àmbit de la salut.

El desenvolupament de l'assignatura permetrà que l'alumne obtinga les aptituds i habilitats necessàries per a la recol·lecció d'informació relacionada amb les ciències de la salut, la representació de la mateixa i la seua posterior anàlisi estadística d'una forma crítica i científica.

L'assignatura es presenta d'una forma autocontenida, però és recomanable posseir una sòlida base matemàtica preuniversitària en relació a la teoria de conjunts, l'anàlisi combinatòria, el concepte de probabilitat i el càlcul integral bàsic.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG7 : Resoldre problemes amb iniciativa, autonomia i creativitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE18 : Conèixer i saber aplicar tècniques estadístiques i de mineria de dades per a analitzar informació de salut.
 • CE38 : Ser capaç de resoldre problemes d'enginyeria biomèdica aplicant coneixements d'estadística.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i entendre conceptes bàsics d'estadística descriptiva i probabilitat.
 • Conèixer i entendre conceptes bàsics de models de distribució probabilístics i inferència estadística.
 • Conèixer i entendre conceptes bàsics del tractament i l'anàlisi estadística de dades aplicats a l'àmbit de la salut.
 • Saber aplicar l'estadística al pronòstic, el diagnòstic, el control i la prevenció.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conèixer la terminologia bàsica d'Estadística.
 • Utilitzar els mètodes estadístics relacionats amb el mostreig i l'estadística descriptiva en l'àmbit de la salut.
 • Ser capaç d'analitzar la informació obtinguda utilitzant diferents tècniques amb l'ajuda de paquets de programari estadístic.
 • Aprendre i saber utilitzar les tècniques i mètodes relacionats amb el càlcul de probabilitats.
 • Comprendre la informació estadística, interpretar-la i analitzar-la en l'àmbit de la salut utilitzant la inferència estadística.
 • Interaccionar amb eficàcia amb professionals de l'àmbit de la salut en el context de l'estadística.

 

 

Dades generals

Codi: 33607
Professor/a responsable:
MONTOYO BOJO, JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix