Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ARQUEOLOGIA DE LES SOCIETATS ANTIGUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura aborda els conceptes i categories fonamentals relacionats amb les cultures antigues mediterrànies i del Pròxim Orient, i introdueix l'alumnat en les fonts d'informació arqueològiques d'aquestes societats. Ofereix una formació bàsica en el coneixement i ús dels instruments per a l'exercici professional de la gestió de la documentació arqueològica, la recerca i l'elaboració d'un discurs històric.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic.
 • CE8 : Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar els processos històrics de les societats antigues als àmbits mediterrani i del Pròxim Orient.
 • Diferenciar aquests processos, a través dels registres arqueològics específics de cada cultura. Distingir i explicar els principals indicadors arqueològics d'aquestes societats.
 • Aplicar els principis de la metodologia arqueològica a la resolució de problemes històrics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

. Comprendre els processos de canvi i transformació esdevinguts en l'antiguitat a través dels vestigis arqueològics de les diferents cultures.

. Identificar els principals indicadors cronològics proporcionats per la cultura material de les societats antigues.

. Analitzar l'aportació dels registres arqueològics a les diferents problemàtiques històriques plantejades per a les societats antigues mediterrànies i pròxim-orientals.

 

 

Dades generals

Codi: 32028
Professor/a responsable:
SALA SELLES, FELICIANA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: ARQUEOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix