Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA DE L'ESCRIPTURA LLATINA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Aquesta assignatura pretén una introducció a la història de l'aparició i desenvolupament de l'escriptura llatina des d'un aspecte teòric i pràctic, contextualitzant els diversos estadis de la seua evolució amb els fenòmens històrics, especialment socials i culturals, contemporanis . S'ocupa amb especial atenció de l'ús i evolució de l'escriptura llatina a la Península Ibèrica. Té així mateix un enfocament essencialment pràctic, d'accès a les fonts històriques originals, introduint als alumnes en la lectura crítica de les fonts històriques.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació.
 • CG7 : Adaptació a situacions noves.
 • CG8 : Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE5 : Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Que l'alumne siga capaç de reconèixer les antigues formes de l'escriptura llatina i situar-les en el temps i en l'espai.
 • Que siga capaç de fer-ne una lectura interpretativa.
 • Que adquirisca les habilitats necessàries per a fer una edició crítica dels diferents productes escrits, de manera que puguen servir a la investigació històrica i filològica.
 • Que puga relacionar els productes escrits amb la societat que els ha produït, interpretant-los com a fets culturals i socials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Que l'alumne siga capaç de reconèixer les antigues formes de l'escriptura llatina i situar-les en el temps i en l'espai.
Que siga capaç de fer-ne una lectura interpretativa.
Que adquirisca les habilitats necessàries per a fer una edició crítica dels diferents productes escrits, de manera que puguen servir a la investigació històrica, jurídica  i filològica o en qualsevol altre camp.
Que puga relacionar els productes escrits amb la societat que els ha produït, interpretant-los com a fets culturals i socials.

 

 

Dades generals

Codi: 32021
Professor/a responsable:
BALDAQUI ESCANDELL, VICENT RAIMON
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix