Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
L'AULA DE LLENGUA ANGLESA I LES TIC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Contextualización (valenciano)
Moodle, Twitter, Facebook, HotPotatoes, Exe-learning, Scorm, les xarxes socials, el núvol i uns altres són alguns dels continguts d'aquesta assignatura. Moltes d'aquestes tecnologies no són realment noves però sí útils i properes a la realitat multimèdia en la qual vivim. L'objectiu és introduir als alumnes en l'ús de les TIC i en la seua aplicació en la lingüística, principalment dins de l'aula d'anglès. L'orientació és principalment pràctica, encara que els continguts teòrics permetran oferir una visió general de les modalitats docents en l'aula i de les possibilitats que ofereixen les TIC. Especialment l'assignatura se centrarà en la presentació de diferents recursos i en la seua explotació com a eines d'aprenentatge dins d'un pla docent específic. Alguns dels recursos amb els quals es treballarà són les plataformes d'aprenentatge virtuals (VLE), les eines d'autor (Textoys), els corpora textuals (BNC), o les Xarxes Socials; però principalment es posarà enfasis en els recursos de programari lliure més estesos dins de l'àmbit docent.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Fer servir totes les utilitats de Campus Virtual (materials, debats, enllaços, etc.) com a plataforma d'aprenentatge, a més d'Internet i la web 2.0 per a compartir, crear i cercar informació relacionada amb l'ensenyament i aprenentatge de l'anglés.
 • Conèixer i aprendre a utilitzar les eines d'autor de major difusió, els entorns o plataformes virtuals d'aprenentatge i les diverses eines disponibles per a dissenyar cursos d'ensenyament electrònic o aprenentatge mixt en llengua anglesa.
 • Treballar en parella o equip amb entorns virtuals, per a valorar i imitar la bona pràctica en l'ensenyament i aprenentatge.
 • Reflexionar sobre el sistema de la llengua anglesa i la comunicació per a fer un ús eficaç de les diverses activitats d'aprenentatge i ensenyament amb i sense TIC.
 • Analitzar el discurs a l'aula i aprendre a fomentar l'ús de l'anglés i la participació de l'alumnat a l'aula amb i sense l'ús de les TIC.
 • Dissenyar unitats didàctiques (incloent TIC) adequades a cada nivell i impartir una classe pràctica d'acord amb la programació de l'assignatura.
 • Incorporar a la futura pràctica docent plantejaments i enfocaments didàctics innovadors.
 • Capacitat per a comunicar i transmetre a través de tecnologies innovadores.
 • Ensenyar els coneixements adquirits en llengua anglesa a través de les TIC.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Fer servir totes les utilitats de Campus Virtual (materials, debats, enllaços, etc.) com a plataforma d'aprenentatge, a més d'Internet i la web 2.0 per a compartir, crear i cercar informació relacionada amb l'ensenyament i aprenentatge de l'anglés.
Conèixer i aprendre a utilitzar les eines d'autor de major difusió, els entorns o plataformes virtuals d'aprenentatge i les diverses eines disponibles per a dissenyar cursos d'ensenyament electrònic o aprenentatge mixt en llengua anglesa.
Treballar en parella o equip amb entorns virtuals, per a valorar i imitar la bona pràctica en l'ensenyament i aprenentatge.
Reflexionar sobre el sistema de la llengua anglesa i la comunicació per a fer un ús eficaç de les diverses activitats d'aprenentatge i ensenyament amb i sense TIC.
Analitzar el discurs a l'aula i aprendre a fomentar l'ús de l'anglés i la participació de l'alumnat a l'aula amb i sense l'ús de les TIC.
Dissenyar unitats didàctiques (incloent TIC) adequades a cada nivell i impartir una classe pràctica d'acord amb la programació de l'assignatura.
Incorporar a la futura pràctica docent plantejaments i enfocaments didàctics innovadors.
Capacitat per a comunicar i transmetre a través de tecnologies innovadores.
Ensenyar els coneixements adquirits en llengua anglesa a través de les TIC.

 

 

Dades generals

Codi: 31057
Professor/a responsable:
ALESON CARBONELL, MARIA AMPARO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix