Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INFLUÈNCIES DE L'ANGLÉS EN LES LLENGÜES MODERNES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En el mundo de hoy, donde hay una llamativa hegemonía de los paises de habla inglesa, principalmente los Estados Unidos, en los más diversos campos (económico, tecnolóico, cultural, etc.), es de gran interés observar y examinar la creciente influencia de su lengua, convertida en la lingua franca de las comunicaciones internacionales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i analitzar les influències culturals mútues entre els països de parla anglesa i espanyola i les manifestacions lingüístiques d'aquestes influències a través de préstecs morfològics, lèxics, semàntics, etc.
 • Valorar i mostrar una actitud positiva cap a l'intercanvi lingüístic entre les llengües, com a reflex de la interacció de pobles i cultures.
 • Conèixer les categories i les unitats lèxiques, lexicogràfiques i metalexicogràfiques.
 • Conèixer els procediments de selecció i catalogació de la informació en les obres lexicogràfiques.
 • Conèixer, identificar, descriure i analitzar la macroestructura i la microestructura d'obres lexicogràfiques.
 • Conèixer, descriure i distingir els diversos tipus d'obres lexicogràfiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 Estudio del impacto del inglés en las lenguas modernas, especialmente europeas, y de manera particular en el español, desde los diferentes niveles de análisis lingüístico.

 

• Conocer y analizar las influencias culturales mutuas entre los países de habla inglesa y española y sus manifestaciones lingüísticas por vía de los préstamos, en sus distintos niveles (morfológicos, léxicos, semánticos, etc.).
• Valorar y mostrar una actitud positiva hacia el intercambio lingüístico entre las lenguas, como reflejo de la interacción de pueblos y culturas.
• Conocer las categorías y unidades léxicas, lexicográficas y metalexicográficas.
• Conocer los procedimientos de selección y catalogación de la información en las obras lexicográficas.
• Conocer, identificar, describir y analizar la macroestructura y la microestructura de obras lexicográficas.
• Conocer, describir y distinguir los distintos tipos de obras lexicográficas.

 

 

 

Dades generals

Codi: 31056
Professor/a responsable:
ROIG MARIN, AMANDA DAFNE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix