Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRAGMÀTICA INTERCULTURAL ANGLESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Iniciació en l'estudi de la pragmàtica intercultural, amb referència especial als aspectes comunicatius derivats de les transferències culturals i lingüístiques que es produeixen en el nivell pragmàtic-discursiu de la llengua en la comunicació intercultural, i als problemes de comunicació suscitats per l'ús de l'anglés com a llengua franca de comunicació en contextos professionals.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Utilitzar l'anglès com a vehicle de comunicació amb el professorat i els alumnes a l'aula.
 • Aprendre a utilitzar l'anglés com a vehicle d'expressió en l'execució de tasques, treballs i exàmens de l'assignatura.
 • Aprendre a analitzar dades i sintetitzar la informació extreta de fonts bibliogràfiques especialitzades en anglés.
 • Aprendre a aplicar els coneixements teòrics adquirits per a resoldre problemes d'índole intercultural en contextos acadèmics i professionals.
 • Aprendre a assessorar quant a comunicació intercultural anglés-espanyol en contextos acadèmics i professionals.
 • Conèixer l'estructura retòrica de textos acadèmics i professionals en anglés.
 • Aprendre a redactar textos acadèmics i professionals en anglés, respectant els valors culturals idiosincràtics del públic receptor (anglosaxó) al qual s'adrecen.
 • Conèixer les pautes retòriques dels diversos tipus de gèneres acadèmics i professionals en anglés i ser capaç de redactar textos.
 • Aprendre a identificar les principals fonts de malentés, comunicació errònia i pèrdua d'eficàcia comunicativa en la comunicació intercultural entre parlants anglosaxons i espanyols en contextos acadèmics i professionals.
 • Aprendre a formular propostes alternatives per a textos acadèmics i professionals adreçats a públic anglosaxó.
 • Aprendre a avaluar críticament la bibliografia consultada sobre comunicació intercultural i saber enquadrar-la en una perspectiva teòrica.
 • Conèixer les principals aportacions de la pragmàtica intercultural en l'estudi i l'anàlisi contrastiva de l'anglés i l'espanyol.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Aprendre l'estructura retòrica de textos acadèmics i professionals en anglés.

Aprendre a confeccionar textos acadèmics i professionals en anglés respectant els valors culturals idiosincràtics del públic receptor (anglosaxó) al qual es dirigeixen.

Aprendre les pautes retòriques de diferents tipus de gèneres acadèmics i professionals en anglés, i ser capaç d'elaborar textos.

Aprendre a identificar les principals fonts de malentés, comunicació errònia, i pèrdua d'eficàcia comunicativa en la comunicació intercultural entre parlants anglosaxons i espanyols en contextos acadèmics i professionals.

Aprendre a formular propostes alternatives per a textos acadèmics i professionals que estiguen dirigits a un públic anglosaxó.

Aprendre a avaluar críticament la bibliografia consultada sobre comunicació intercultural i saber enquadrar-la en una perspectiva teòrica.

Aprendre les principals aportacions de la pragmàtica intercultural entorn de l'estudi i a l'anàlisi contrastiva de l'anglés i de l'espanyol.

 

 

Dades generals

Codi: 31053
Professor/a responsable:
SANTIAGO IGLESIAS, MARIA DEL PILAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix