Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANGLÉS PROFESSIONAL I ACADÈMIC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura ha sido concebida con el objetivo de introducir al alumnado en la disciplina de la lingüística aplicada al inglés profesional y académico. Se pretende enriquecer el conocimiento de las lenguas de especialidad a partir del contacto directo con las formas de comunicación académicas y profesionales, y el método empírico. En la asignatura se abordan disciplinas relacionadas con la lingüística aplicada como el inglés académico, la comunicación profesional, la lingüística forense, y la enseñanza del inglés para fines específicos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar o reconèixer característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques, pragmàtiques, lexicosemàntiques, textuals i discursives pròpies, peculiars o exclusives de l'anglés per a finalitats específiques i també les que són comunes a altres llengües, especialment a la llengua materna.
 • Començar a utilitzar els recursos de documentació tradicionals i els relacionats amb les TIC per a les llengües amb finalitats específiques.
 • Desenvolupar, explicativament i argumentativa, els continguts teòrics i pràctics de l'anglés per a finalitats específiques en el món professional o empresarial i en altres perfils professionals (editor, per exemple).
 • Transmetre els coneixements de llenguatges d'especialitat en contextos docents.
 • Aprendre de manera autònoma i continuada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Profundizar en los rasgos lingüísticos especializados y en los géneros comunicativos del inglés profesional y académico.

2. Facilitar al alumnado el uso de herramientas lingüísticas eficaces para el estudio y la práctica del inglés profesional y académico.

3. Instruir al alumnado en métodos y técnicas de enseñanza del inglés profesional y académico.

 

 

Dades generals

Codi: 31051
Professor/a responsable:
GUILLEN NIETO, VICTORIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix