Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA NORD-AMERICANA MODERNA I CONTEMPORÀNIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 La formación en literatura norteamericana dentro del Grado de Estudios Ingleses se ha organizado de manera cronológica en dos cursos obligatorios: uno que se imparte en tercero y que va desde la época colonial hasta finales del siglo XIX, y la asignatura actual, cuyo objeto es introducir al alumno a la riqueza del panorama literario de los Estados Unidos en el siglo XX. La asignatura estudia algunas de las manifestaciones literarias más representativas de este periodo, abordadas críticamente a través de lecturas de textos y teniendo en cuenta los factores extraliterarios que han sido significativos en su formación. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics de la matèria de literatura nord-americana, quant al període que va des de començaments del segle XX fins a l'actualitat, i les relacions mútues entre aquelles, a més de construir unitats complexes de pensament a partir d'idees independents, fonamentant-se en els trets comuns.
 • Ser capaç de negar-se a admetre raonaments aliens provinents de posicions d'autoritat, sense sotmetre'ls a judici personal, i actuar d'igual manera amb les idees pròpies, tractant-les com si foren d'altres.
 • Adquirir la convicció que el perspectivisme que dóna el treball en grup contribueix a millorar els resultats i a evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies, cosa que pot conduir a l'error.
 • Ser capaç d'emprendre tasques i projectes sense supervisió o impuls extern constants i de debatre'n els resultats de manera objectiva i equilibrada.
 • Distingir períodes en el desenvolupament de la literatura nord-americana des de començaments del segle XX fins a l'actualitat, situar-hi autors i obres específiques i definir-ne les característiques principals, a més de caracteritzar els diversos corrents estètics que s'hi perfilen. 
 • Conèixer les característiques socials, econòmiques, polítiques, culturals, etc. dels Estats Units en el període comprès entre el començament del segle XX fins a l'actualitat, i relacionar-hi els autors, les obres i les tendències de què s'ocupa aquesta assignatura.
 • Conèixer els mètodes i les tècniques d'anàlisi literària desenvolupats en la cultura nord-americana quant al període que estudia aquesta assignatura.
 • Ser capaç de posar en marxa i desenvolupar processos de cerca i ordenació d'informació, a més de fer síntesi a partir de dades referents a autors i obres corresponents al període comprés entre el començament del segle XX fins a l'actualitat.
 • Analitzar críticament obres concretes, o fragments d'obres, de la literatura nord-americana corresponents al període que va de des de començaments del segle XX fins a l'actualitat, amb un mètode ordenat i coherent, i determinar-ne les característiques formals i la relació d'aquestes amb l'establiment de la gamma de significats hipotètics admissibles.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer algunos de los autores, temas y movimientos más significativos de la literatura norteamericana del siglo veinte.

Leer y comentar de modo crítico un elenco de textos representativos de la literatura norteamericana moderna y contemporánea.

 

 

Dades generals

Codi: 31043
Professor/a responsable:
GOMEZ REUS, MARIA TERESA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix