Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE L'ANGLÉS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Estudi de la lingüística aplicada a l'ensenyament de l'anglès com a llengua segona o llengua estrangera. Aquesta assignatura tracta d'aplicar els conceptes de la lingüística de manera pràctica als problemes de l'aula, proveint així per als alumnes una preparació per a poder ensenyar l'idioma amb una idea clara de les metodologies i metes que conduiran a una major efectivitat en l'aula.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar les competències i estratègies necessàries per a aplicar-les a l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera, basades en les diferents teories relacionades amb l'adquisició i aprenentatge de llengües.
  Conèixer els elements que intervenen en el disseny de la programació d'activitats d'ensenyament i aprenentatge i del sistema d'avaluació.
  Reflexionar sobre el seu propi aprenentatge i experiència com a aprenenta de llengües, participant i interactuant activament.
  Iniciar-se en la realització de treballs de recerca en el camp de l'ensenyament de l'anglès utilitzant informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i d'Internet.
  Desenvolupar treballs individualment, en parelles i en equip per a valorar i imitar  la bona pràctica en l'ensenyament i aprenentatge.
  Desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts de l'assignatura.
  Analitzar la pràctica en l'aula i en els materials per a aprendre a incorporar la literatura i la cultura en l'ensenyament i aprenentatge de la llengua anglesa.
  Analitzar i contrastar les diferents metodologies de l'ensenyament de l'anglès: el seu ús en l'aula, la integració i el desenvolupament de les destreses lingüístiques amb la finalitat de millorar la competència comunicativa.
  Reflexionar sobre els continguts de les assignatures de les Filologies i la seua aplicació a l'ensenyament d'una segona llengua o llengua estrangera, així com  extrapolar els coneixements adquirits en aquesta assignatura a l'ensenyament d'altres llengües.
 • Desenvolupar les competències i estratègies necessàries, per a aplicar-les a l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera, basades en les diverses teories relacionades amb l'adquisició i aprenentatge de llengües.
 • Conèixer els elements que intervenen en el disseny de la programació d'activitats d'ensenyament i aprenentatge i del sistema d'avaluació.
 • Reflexionar sobre l'aprenentatge i l'experiència com a aprenents de llengües, participant i interactuant activament.
 • Iniciar-se en la realització de treballs de recerca en el camp de l'ensenyament de l'anglés, utilitzant informació continguda en bases de dades i altres instruments informàtics i d'Internet.
 • Desenvolupar treballs individualment, en parelles i en equip, per a valorar i imitar la bona pràctica en l'ensenyament i aprenentatge.
 • Desenvolupar explicativament i argumentativa els continguts de l'assignatura.
 • Analitzar la pràctica a l'aula i amb els materials, per a aprendre a incorporar la literatura i la cultura en l'ensenyament i aprenentatge de l'anglés.
 • Analitzar i contrastar les diverses metodologies de l'ensenyament de l'anglès: ús a l'aula, integració i desenvolupament de les destreses lingüístiques per a millorar la competència comunicativa.
 • Reflexionar sobre els continguts de les assignatures de les filologies i l'aplicació a l'ensenyament d'una segona llengua o llengua estrangera, a més d'extrapolar els coneixements adquirits en aquesta assignatura a l'ensenyament d'altres llengües.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Introduir a l'alumnat en les diferents tradicions de la lingüística aplicada a l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera;
2. Inculcar una comprensió de l'aula com una situació comunicativa;
3. Posar l'accent en la importància de l'ús de l'anglès com a mitjà de comunicació en l'aula;
4. Relacionar conceptes de la lingüística, l'anàlisi del discurs i la sociolingüística amb els objectius i activitats de l'ensenyament i aprenentatge;
5. Proporcionar informació i pràctica estructurada en les tècniques d'ensenyament que milloren les habilitats comunicatives i el repertori sintàctic i lèxic dels alumnes;
6. Orientar als estudiants a través de lectures seleccionades sobre el tema;
7. Practicar i destacar la importància de l'ensenyament d'anglès a través de l'ocupació de l'anglès.

 

 

Dades generals

Codi: 31032
Professor/a responsable:
BELDA MEDINA, JOSE RAMON
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix