Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA CATALANA: DIFUSIÓ CULTURAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 L’assignatura “Literatura Catalana: Difusió Cultural” se situa en l’àmbit dels coneixements que els estudis d’Humanitats imparteixen sobre les llengües i literatures pròpies de la Comunitat Valenciana. Per la seua dedicació als estudis literaris, es relaciona amb d’altres assignatures del grau d’Humanitats, com ara Introducció a la Literatura Catalana Medieval, de 1r, i, especialment, amb les referides a la literatura catalana contemporània, com Literatura Catalana Actual, de 2n i Teoria i Pràctica de la Literatura Compararada: Literatura Catalana, de 3r.

Assignatura que condueix a l'obtenció del nivell de llengua C1 de Valencià.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Creativitat i capacitat d'iniciativa.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Estudiar la literatura catalana en relació amb la realitat cultural.
 • Conèixer les plataformes i els canals de difusió literària actuals.
 • Analitzar l'impacte de la literatura catalana en la societat contemporània.
 • Contrastar el procés d'internacionalització de la cultura catalana.
 • Conèixer els principis organitzatius de la gestió cultural en el context valencià.
 • Fomentar l'interès i la curiositat intel·lectual per a la interpretació de les manifestacions literàries des d'una perspectiva multidisciplinària.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22


1. Estudiar la literatura catalana en relació amb la realitat cultural
2. Conéixer les plataformes i els canars de difusió literària actuals
3. Analitzar l’impacte de la literatura catalana en la societat contemporània
4. Contrastar el procés d’internacionalització de la cultura catalana
5. Conéixer els principis organitzatius de la gestió cultural en el context valencià
1. Fomentar l’interés i la curiositat intel·lectual per a la interpretació de les manifestacions literàries des d’una perspectiva multidisciplinària

 

 

Dades generals

Codi: 29061
Professor/a responsable:
ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix