Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONSERVACIÓ I GESTIÓ GEOGRÀFICA DEL PATRIMONI NATURAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Adquisició de criteris i mètodes geogràfics per a la gestió i conservació del patrimoni natural

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Comprendre la realitat territorial, socioeconòmica, política i cultural contemporània, internacional i nacional, per a interpretar i transmetre críticament la configuració del món actual, amb particular atenció al procés d'integració europea, així com a la configuració de l'estat espanyol i la seua projecció en el món.
 • CE6 : Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Caracteritzar els trets físics que defineixen el medi geogràfic i insistir en la seua condició com a patrimoni.
 • Conèixer la legislació mediambiental i els instruments de planificació i gestió a diferents escales.
 • Analitzar l'estat actual de la legislació valenciana referent a la protecció del patrimoni natural en casos concrets.
 • Determinar i establir les bases de gestió geogràfica i conservació, així com els criteris geogràfics de valoració del patrimoni natural.
 • Desenvolupar un judici crític amb la finalitat d'elaborar propostes de conservació i protecció del patrimoni natural amb vista a la inserció professional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Els i les estudiants han d'aconseguir les competències generals del títol i les específiques; a més dels objectius generals de l'assignatura.

 

 

Dades generals

Codi: 29052
Professor/a responsable:
PADILLA BLANCO, MARIA ASCENSION
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix