Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ORGANITZACIONS I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

Competències generals

 • CG2 : Valorar amb esperit crític la realitat internacional i els seus problemes específics
 • CG4 : Obtenir i gestionar la informació relativa a l'àmbit de les relacions internacionals
 • CG5 : Liderar, organitzar i gestionar equips de treball en contextos internacionals
 • CG7 : Adquirir la capacitat d'aprenentatge autònom

 

Competències Específiques

 • CE1 : Analitzar la naturalesa i característiques de les relacions entre els actors internacionals i particularment entre els Estats.
 • CE10 : Comprendre l'estructura, competències i funcionament de les institucions i organitzacions internacionals.
 • CE11 : Identificar i comprendre les dades macroeconòmiques i els principals fluxos econòmics per a analitzar la conjuntura econòmica mundial.
 • CE19 : Conèixer el sistema institucional i normatiu de la Unió Europea.
 • CE3 : Diferenciar les diferents competències i funcions de l'Estat, les organitzacions internacionals i els actors no estatals en el sistema internacional.
 • CE4 : Conèixer les característiques de la geopolítica mundial i el concepte de la societat internacional.
 • CE7 : Comprendre els fonaments teòrics generals de l'economia i de l'estructura econòmica internacional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre el procés de formació de les organitzacions internacionals, el seu funcionament i limitacions amb especial atenció a la Unió Europea.
 • Analitzar críticament el funcionament de qualsevol institució o organisme relacionat amb l'ordre econòmic internacional i els efectes de les polítiques per ell propostes i/o aplicades.
 • Conèixer i comprendre, utilitzant criteris analítics, els principals elements que defineixen l'estructura econòmica internacional.
 • Ser capaç de conèixer i analitzar la cooperació internacional en les seues diferents dimensions.
 • Cercar, organitzar, sintetitzar, analitzar i interpretar informació d'interès per a l'anàlisi de l'estructura econòmica internacional, procedent de fonts diverses, de forma sistemàtica, utilitzant els diferents suports (escrits, orals, audiovisuals i digitals)
 • Identificar als agents guanyadors i perdedors de cada forma alternativa d'organització econòmica internacional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 28248
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix