Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

Competències generals

 • CG2 : Valorar amb esperit crític la realitat internacional i els seus problemes específics
 • CG4 : Obtenir i gestionar la informació relativa a l'àmbit de les relacions internacionals
 • CG7 : Adquirir la capacitat d'aprenentatge autònom

 

Competències Específiques

 • CE20 : Identificar els principis ètics que regeixen les relacions internacionals.
 • CE22 : Comprendre els programes de cooperació al desenvolupament a partir de la valoració del rol dels actors internacionals implicats

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer la teoria de les capacitats com a referent de l'enfocament del desenvolupament humà sostenible, així com la seua aplicació a l'anàlisi de les necessitats bàsiques.
 • Conèixer els fonaments i l'estructura institucional bàsica del sistema internacional de cooperació per al desenvolupament.
 • Conèixer els objectius i principis operatius de l'arquitectura institucional bàsica de la cooperació internacional per al desenvolupament.
 • Adquirir capacitats per a utilitzar i interpretar les principals fonts de dades en matèria de cooperació internacional al desenvolupament.
 • Disposar d'habilitats per a l'elaboració, redacció i presentació d'informes especialitzats sobre casos pràctics de cooperació internacional per al desenvolupament.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 28240
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix