Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

The course "International Taxation" (28232) provides students with skills on international tax issues. In particular, the subject focuses on the basic principles and concepts of cross-border taxation, the law of Double Tax Conventions (DTCs) and EU law.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionales
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com a escrita
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació

 

Competències generals

 • CG2 : Valorar amb esperit crític la realitat internacional i els seus problemes específics
 • CG4 : Obtenir i gestionar la informació relativa a l'àmbit de les relacions internacionals
 • CG6 : Saber expressar-se oralment de forma correcta sobre temes internacionals

 

Competències Específiques

 • CE13 : Conèixer el paper que les empreses multinacionals exerceixen en les organitzacions internacionals i en les relacions internacionals en general.
 • CE15 : Avaluar les possibles solucions als conflictes transnacionals i internacionals
 • CE3 : Diferenciar les diferents competències i funcions de l'Estat, les organitzacions internacionals i els actors no estatals en el sistema internacional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Proporcionar a l'alumne un coneixement dels instruments jurídics determinants de la tributació de les persones o entitats en el desenvolupament de la seua activitat en l'estranger, amb especial referència al desenvolupament de la seua activitat en la Unió Europea.
 • Proporcionar a l'alumne un coneixement de la tributació de les persones o entitats residents en l'estranger quan obtenen rendes en territori espanyol.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

The aim of subject "International Taxation" (28232) is to provide students with:

- The legal knowledge on the international tax system, including how to apply and interpret tax treaties

- The overview of the different principles and concepts applicable in the international tax arena, such as the foundations of the international tax system and the interaction of the different domestic tax systems.

 

 

Dades generals

Codi: 28232
Professor/a responsable:
GIL GARCIA, ELIZABETH
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES
  Àrea: DRET FINANCER I TRIBUTARI
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix