Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ECOLOGIA DE POBLACIONS I COMUNITATS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L’assignatura complementa els continguts desenvolupats en l’assignatura d’“Ecologia” (4º semestre) i, junt amb esta, proporciona els fonaments ecològics essencials per a la formació ambiental del futur graduat/ada en Biologia. Així mateix, l’assignatura ofereix una perspectiva integral del funcionament dels sistemes biològics. Els seus continguts serviran de base per a les assignatures posteriors de contingut ambiental, específicament per a “Modelització de sistemes ecològics” i “Mètodes en biodiversitat” (6º semestre), i per a la resta d’assignatures de l’itinerari “Biologia Ambiental”. Els continguts de l’assignatura i les competències a les quals contribueix són essencials per al desenvolupament del perfil professional ambiental, especialment en l’àmbit de l’avaluació ecològica i ambiental, la gestió, restauració i conservació d’ecosistemes i de la biodiversitat, alhora que contribueixen a la formació ecològica i al coneixement bàsic sobre el funcionament del planeta i els seus ecosistemes, que són crucials en la formació de tots els graduats en Biologia.
Donada la natura sintètica i integradora de la disciplina de l’Ecologia, l’assignatura es recolza en el coneixement i capacitats adquirides en assignatures prèvies com “Biologia”, “Geologia”, “Estadística”, “Genètica”, “Bioquímica I i II”, “Zoologia I i II”, “Botànica”, “Microbiologia”, “Biodiversitat vegetal” i “Fisiologia Vegetal”, i molt especialment en l’assignatura transversal “Iniciació a la Investigació en Biologia”.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE10 : Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi.
 • CE23 : Analitzar els components del medi físic (hídric, atmosfèric i terrestre) i les seues relacions amb el medi biòtic.
 • CE24 : Adquirir les bases per a analitzar l'estructura i dinàmica de poblacions.
 • CE25 : Relacionar les diferents interaccions entre espècies en el funcionament dels ecosistemes.
 • CE26 : Adquirir les bases per a analitzar l'estructura i dinàmica de comunitats.
 • CE3 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biologia.
 • CE7 : Comprendre els mecanismes i models evolutius.
 • CE9 : Identificar organismes i interpretar la diversitat d'espècies en el medi, així com el seu origen, evolució i comportament.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE34 : Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, i valorar-ne els resultats.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE47 : Caracteritzar, gestionar, conservar i restaurar poblacions, comunitats i ecosistemes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicar els conceptes adquirits per a explicar el procés evolutiu de l'adaptació dels organismes al medi.
 • Aplicar correctament les tècniques d'anàlisi i representació de dades als resultats obtinguts en les pràctiques de camp i laboratori.
 • Comprendre l'estructura, la dinàmica de poblacions, les comunitats i les interaccions entre aquestes.
 • Descriure els processos que relacionen i la diversitat biològica amb el funcionament dels ecosistemes.
 • Aplicar els coneixements i les tècniques per a caracteritzar, conservar i gestionar les poblacions i les comunitats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Aplicar correctament tècniques d’anàlisi de dades ecològiques i de representació i interpretació de resultats d’investigació en Ecologia.
Comprendre l’estructura i la dinàmica de poblacions i comunitats i conéixer els mètodes bàsics per a la seua caracterització
Conéixer la varietat de tipus ‘ interaccions entre espècies, els mecanismes d’interacció i les implicacions d’estes en l’acoblament i estructura de les comunitats.
Comprendre les relacions entre la diversitat biològica i el funcionament de els ecosistemes.
Aplicar la teoria ecològica en el disseny de mesures de conservació i gestió de les poblacions i les comunitats.

 

 

Dades generals

Codi: 26531
Professor/a responsable:
BAUTISTA AGUILAR, JOSEFA SUSANA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,08
Crèdits pràctics: 1,32
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,08
  Crèdits pràctics: 1,32
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix