Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ECONOMIA DE LA INFORMACIÓ I LA INCERTESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

This is an introductory course to choice theory, utility theory, choice under uncertainty and economics of information

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE11 : Ser capaç de resoldre problemes d'àmbit acadèmic, tècnic, financer o social mitjançant mètodes matemàtics.
 • CE12 : Saber treballar en equip, aportant models matemàtics adaptats a les necessitats col·lectives.
 • CE15 : Reconèixer i analitzar nous problemes i plantejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE9 : Utilitzar eines de cerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement dels models, conceptes i resultats més importants de la teoria de contractes amb informació asimètrica.
 • Modelatge i anàlisi de problemes de decisió individual sota incertesa.
 • Coneixement de les connexions amb les ciències socials.
 • Coneixement de les aplicacions més rellevants en el camp de les ciències socials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

To understand the basics of choice in economic environments. This is a preliminary course for game theory.

 

 

Dades generals

Codi: 25073
Professor/a responsable:
BALLESTER PLA, PABLO CORALIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix