Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ORDENACIÓ I CONSERVACIÓ DELS RECURSOS VIUS MARINS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'Ordenació i Conservació de Recursos Vius Marins és una assignatura obligatòria de quart curs de l'Grau de Ciències de la Mar, a la Universitat d'Alacant. El seu perfil està vinculat a les àrees de coneixement de Zoologia i Ecologia, i entre els seus descriptors es troben com ara biodiversitat marina, recursos demersals i pelàgics, mesures d'ordenació i conservació, àrees marines protegides i esculls artificials. Vistos aquests epígrafs, és òbvia la relació d'aquesta disciplina amb altres molt afins; tan òbvia, potser, que la primera pregunta que un s'hauria de fer seria: És una ciència a l'Ordenació i Conservació dels Recursos Vius Marins ?. Investigacions recents suggereixen que la diversitat dels mars ha estat repetidament subestimada, i que el nombre de formes noves per conèixer pot ser major en els mars que en els mitjans terrestres. Com a indicador, valgui el fet que el nombre de phyla presents en el medi marí és molt més gran que els ecosistemes, i que la meitat dels phyla animals apareix només al mar. Un altre aspecte a considerar de la mar és el seu caràcter com a rebost de la humanitat. L'ecosistema marí proporciona una gran part de la proteïna animal consumida per la humanitat, ia més a un preu molt assequible. El mar, a més, està resultant ser una font prometedora de productes farmacològics, amb propietats antivirals i antitumorals. D'altra banda, el mar és una de les destinacions turístiques per excel·lència de la humanitat, generant una activitat econòmica molt important i en contínua via d'expansió, que s'ofereix com a alternativa a algunes comunitats litorals com a alternativa a l'explotació directa de recursos vius. D'altra banda, algunes estructures marines com els esculls de coral, les praderies de fanerògames o els manglars actuen com a barreres defensives contra tempestes o la pròpia dinàmica costanera, ajudant a la protecció de la costa, de les infraestructures existents i de les poblacions humanes que la poblen. El medi marí ajuda també a l'alentiment de l'sobreescalfament de la Terra, que provoca lenta, però inexorablement, la pujada de l'nivell de la mar, amb totes les implicacions que això comporta pel que fa a modificació de la línia de costa i la desaparició d'equips i béns humans. El mar ha estat, a més, el bressol de diverses teories i conceptes fonamentals importants per al coneixement científic general, amb implicacions importants per a la conservació i la gestió. A això hem de sumar-li el fet que el medi marí suposa una mica més de l'70% de la superfície terrestre, i supera en més de 300 vegades el volum d'espai vital ofert pel medi terrestre.

Aquesta asignatura es desenvoluparà de manera eminentment pràctica i aplicada, per assegurar l'adquisició de coneixements i competències de nivell cognitiu elevat. Cursar aquesta assignatura prepararà a el futur egressat per afrontar amb èxit la vida professional.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Posseir coneixements bàsics de l'estructura molecular, genètica, organització cel·lular, processos evolutius dels éssers vius.
 • CE10 : Conèixer les diferents adaptacions (morfològiques, fisiològiques, conducta) dels éssers vius en l'ambient marí.
 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE7 : Conèixer l'organització estructural i funcional dels organismes marins, i també comprendre la seua diversitat biològica.
 • CE8 : Conèixer els principis fonamentals de l'ecologia, l'estructura i la funció dels ecosistemes, i desenvolupar-la per a l'ambient marí i costaner.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE24 : Capacitació per a reconèixer, avaluar i gestionar recursos marins de naturalesa diversa.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE28 : Ser capaç d'elaborar programes de formació i divulgació en els diversos àmbits de les ciències marines.
 • CE30 : Ser capaç de dur a terme procediments estàndards de mostreig en el mar i en el laboratori implicats en treballs de recerca.
 • CE32 : Reconèixer i analitzar nous problemes en les ciències marines, així com d'altres ciències, i planejar estratègies d'actuació.
 • CE33 : Dissenyar mesures per a la conservació i protecció d'espècies i hàbitats marins i litorals.
 • CE34 : Aplicar les tècniques i els coneixements per a la caracterització d'ecosistemes i proposar mesures de conservació, gestió i restauració.
 • CE35 : Conèixer i comprendre la importància dels bioindicadors en el medi marí, així com la seua avaluació i seguiment.
 • CE36 : Habilitat per a la interacció professional amb sectors socials, les percepcions dels quals es puguen incorporar a la millora dels estudis o activitats que es volen dur a terme.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conocer los aspectos fundamentales de la biodiversidad marina (en sus diferentes niveles) y sus adaptaciones al ambiente marino y litoral.
 • Conocer los efectos de la explotación sobre diferentes componentes del ecosistema marino.
 • Conocer y aplicar los elementos necesarios para diseñar y gestionar medidas de protección/conservación de las especies y hábitats marinos.
 • Capacitación básica para el desarrollo de un proyecto o estudio relacionado con la ordenación de recursos vivos marinos.
 • Desarrollar una actitud crítica sobre la ordenación de recursos vivos marinos desde diferentes puntos de vista.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conèixer i adquirir competències sobre els aspectes fonamentals de la biodiversitat marina.
Conèixer i adquirir competències sobre els efectes de l'explotació sobre diferents components de l'ecosistemes marí.
Conèixer i adquirir competències sobre els fonaments estructurals i funcionals dels esculls artificials.
Conèixer, identificar i adquirir competències sobre les situacions en què es poden utilitzar els esculls artificials.
Conèixer i adquirir competències sobre els elements necessaris per dissenyar i gestionar una àrea marina protegida.
Conèixer i adquirir competències sobre els criteris bàsics perquè puguin desenvolupar un projecte o estudi relacionat amb l'ordenació de recursos vius marins.
Afavorir l'adquisició d'habilitats d'autoaprenentatge.
Adquirir competències per desenvolupar una actitud crítica sobre l'ordenació de recursos vius marins des de diferents punts de vista.

 

 

Dades generals

Codi: 24541
Professor/a responsable:
BARBERA CEBRIAN, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 2,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix