Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ÒPTICA OFTÀLMICA III

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La Óptica Oftálmica III es la tercera de las tres asignaturas que componen la materia “Óptica Oftálmica” perteneciente al grado en Óptica y Optometría. Se imparte en el primer semestre del cuarto curso, a continuación de la Óptica Oftálmica II que se imparte en tercero

Por las características de continuidad inherentes al desarrollo del aprendizaje de la Óptica Oftálmica, se recomienda, encarecidamente, haber cursado las asignaturas Óptica Oftálmica I y II con resultado satisfactorio previamente a la matrícula en Óptica Oftálmica III.

La materia Óptica Oftálmica es fundamental en la formación del Óptico Optometrista debido a su vinculación directa al ejercicio profesional. La asignatura Óptica Oftálmica III es la continuación natural de la Óptica Oftálmica I y II y amplía el estudio a las monturas para gafas y a las técnicas de adaptación y montaje, así como a las lentes más especiales y avanzadas.

En esta asignatura, también se tratan los elementos y dispositivos de protección ocular, ajustados a las más recientes normativas de fabricación europeas.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES25 : Conèixer i calcular els paràmetres geomètrics, òptics i físics més rellevants que caracteritzen tot tipus de lent oftàlmica utilitzada en prescripcions optomètriques i saber relacionar-los amb les propietats que intervenen en el procés d'adaptació.
 • CES26 : Conèixer les propietats físiques i químiques dels materials utilitzats en l'òptica i l'optometria.
 • CES27 : Conèixer els processos de selecció, fabricació i disseny de les lents.
 • CES28 : Ser capaç d'utilitzar les tècniques de centrat, adaptació, muntatge i manipulació de tot tipus de lents, d'una prescripció optomètrica, ajuda visual i ulleres de protecció.
 • CES29 : Conèixer i utilitzar les tècniques per a l'anàlisi, mesurament, correcció i control dels efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar el disseny i l'adaptació dels mateixos.
 • CES30 : Capacitar per al càlcul dels paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • CES31 : Conèixer les aberracions dels sistemes òptics.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES58 : Capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.
 • CES88 : Identificar i analitzar els factors de risc mediambientals i laborals que poden causar problemes visuals.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 5: competències de treball de final de grau i pràctiques externes

 • CES89 : Aplicar els coneixements adquirits en els mòduls anteriors en establiments d'òptica, clíniques i hospitals i empreses del sector.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i calcular els paràmetres geomètrics, òptics i físics més rellevants que caracteritzen tot tipus de lent oftàlmica utilitzada en prescripcions optomètriques i saber relacionar-los amb les propietats que intervenen en el procés d'adaptació.
 • Conèixer les propietats físiques i químiques dels materials utilitzats en l'òptica i l'optometria.
 • Conèixer els processos de selecció, fabricació i disseny de les lents.
 • Ser capaç d'usar les tècniques de centratge, adaptació, muntatge i manipulació de tot tipus de lents, d'una prescripció optomètrica, ajuda visual i ullera de protecció.
 • Conèixer i usar les tècniques per a analitzar, mesurar, corregir i controlar els efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar-ne el disseny i l'adaptació.
 • Tenir capacitat per a calcular els paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • Conèixer les aberracions dels sistemes òptics.
 • Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • Aplicar les tècniques de muntatge de correccions o compensacions visuals en ulleres i possible retoc de lents de contacte.
 • Prendre contacte amb la comercialització dels productes, l'aprovisionament, l'emagatzematge, la conservació i la informació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

BLOQUE 1
Conocer los procesos de fabricación de las lentes utilizadas para su montaje en armaduras para gafas.
Saber interpretar las normas UNE- EN ISO relacionadas con los elementos ópticos utilizados en monturas para gafas.
Conocer los procesos que intervienen tanto en la fabricación de las monturas plásticas como de las metálicas. 
Conocer, y saber diferenciar entre los distintos materiales plásticos utilizados para la fabricación de monturas, valorando las propiedades  de éstas según su composición.
Conocer y saber interpretar las normas UNE- EN ISO relacionadas con los elementos que componen una montura para gafas, su denominación normalizada y análisis de los parámetros de ajuste.
Conocer los distintos materiales metálicos y aleaciones utilizados en la fabricación de monturas, distinguiendo las propiedades de éstas según el tipo de aleación.
Destreza en reconocer los distintos tipos de recubrimientos y acabados de las monturas para gafas, valorando su calidad.

BLOQUE 2
Conocer los tipos genéricos de monturas para gafas existentes en el mercado.
Saber diferenciar las utilidades formales y estéticas que supone el armazón de una montura para gafas adaptada a un rostro teórico.
Saber aplicar el concepto de la ergonomía de la montura y su adaptación al rostro utilizando la movilidad  de los elementos adaptables.
Conocer los protocolos de calidad en el proceso de montaje de una montura para gafas, su desarrollo posterior y  chequeo final.

BLOQUE 3
Conocer e interpretar la normativa UNE-EN existente sobre los elementos ópticos-oftálmicos de protección de la radiación solar.
Conocer los principios básicos y los métodos industriales utilizados en la fabricación de las lentes minerales coloreadas. Distinguir las diferencias entre la coloración en masa y la coloración externa, valorando sus ventajas e inconvenientes.
Conocer el principio de acción y dinámica de funcionamiento de las lentes fotocromáticas utilizadas en aplicaciones oftálmicas.
Estudiar el efecto de las reflexiones en las lentes oftálmicas para definir la funcionalidad de los tratamientos antireflejantes, conocer su principio de acción y los métodos de depósito de capas.
Conocer y valorar las ventajas e inconvenientes de los filtros polaroides.

BLOQUE 4

Conocer el origen y consecuencias de los riesgos oculares presentes en el mundo laboral 

Conocer y saber interpretar las distintas normas técnicas existentes sobre las gafas y sistemas de protección ocular.

Conocer los filtros para soldadura descritos en la norma UNE-EN, e interpretar sus parámetros normativos.
Conocer los filtros para trabajos con láser descritos en la norma UNE-EN, e interpretar sus parámetros normativos.

 

 

 

Dades generals

Codi: 24040
Professor/a responsable:
DOMENECH CASAMAYOR, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix