Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONTACTOLOGIA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Contactología II pertenece a la materia obligatoria Optometría y Contactología. Se imparte durante el sexto semestre (segundo semestre del tercer curso) a continuación de la Contactología I, a la que complementa en aspectos más avanzados del proceso de adaptación de las lentes de contacto y en el manejo de técnicas instrumentales más específicas. Posteriormente, se completa con la Optometría y Contactología Clínica, en la que se enseñan los procedimientos contactológicos de atención clínica y de diagnóstico diferencial.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE):>>mòdul 2: competències d'Òptica

 • CES27 : Conèixer els processos de selecció, fabricació i disseny de les lents.
 • CES29 : Conèixer i utilitzar les tècniques per a l'anàlisi, mesurament, correcció i control dels efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar el disseny i l'adaptació dels mateixos.
 • CES30 : Capacitar per al càlcul dels paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • CES37 : Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguen relacionats amb l'atenció i rehabilitació de la salut.
 • CES39 : Adquirir la capacitat per a exercir la professió amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seues creences, cultura, determinants genètics, demogràfics i socioeconòmics, aplicant els principis de justícia social i comprenent les implicacions ètiques en un context mundial en transformació.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 3: competències de Patologia del Sistema Visual

 • CES40 : Conèixer les propietats i funcions dels diferents elements que componen el sistema visual.
 • CES51 : Conèixer els models epidemiològics de les principals patologies visuals.
 • CES52 : Conèixer i aplicar les tècniques d'educació sanitària i els principals problemes genèrics de salut ocular. Conèixer els principis de salut i malaltia.

 

Competències específiques (CE):>>mòdul 4: competències d'Optometria

 • CES58 : Capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius.
 • CES61 : Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • CES63 : Conèixer les tècniques actuals de cirurgia ocular i tenir capacitat per a fer les proves oculars incloses en l'examen preoperatori i postoperatori.
 • CES64 : Conèixer, aplicar i interpretar les proves instrumentals relacionades amb els problemes de salut visual.
 • CES65 : Conèixer i aplicar ajudes òptiques i no òptiques per a baixa visió.
 • CES66 : Conèixer les propietats dels tipus de lents de contacte i pròtesis oculars.
 • CES67 : Conèixer la geometria i propietats fisicoquímiques de la lent de contacte i associar-les a les particularitats oculars i refractives.
 • CES68 : Conèixer i utilitzar protocols clínics i instrumentals en l'exploració associada a l'adaptació de lents de contacte.
 • CES69 : Conèixer les dissolucions de manteniment, diagnòstic i tractament i associar-les a les característiques lenticulars i oculars.
 • CES70 : Aplicar els procediments clínics associats a l'adaptació de lents de contacte davant de diferents disfuncions refractives i oculars.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els processos de selecció, fabricació i disseny de les lents.
 • Conèixer i usar les tècniques per a analitzar, mesurar, corregir i controlar els efectes dels sistemes òptics compensadors sobre el sistema visual, amb la finalitat d'optimitzar-ne el disseny i l'adaptació.
 • Tenir capacitar per a calcular els paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftàlmiques.
 • Conèixer les propietats i funcions dels elements del sistema visual.
 • Conèixer els símptomes de les malalties visuals i reconèixer els signes associats a aquestes. Reconèixer les alteracions que modifiquen el funcionament normal i desencadenen processos patològics que afecten la visió.
 • Conèixer i aplicar els procediments i les indicacions dels diversos mètodes d'exploració clínica i les tècniques diagnòstiques complementàries.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació, registre de dades i elaboració d'històries clíniques.
 • Adquirir destresa per a la interpretació i el judici clínic dels resultats de les proves visuals i establir el diagnòstic i el tractament més adequat.
 • Habilitat per a prescriure, controlar i fer el seguiment de les correccions òptiques.
 • Conèixer, aplicar i interpretar les proves instrumentals relacionades amb els problemes de salut visual.
 • Conèixer les propietats dels tipus de lents de contacte i pròtesis oculars.
 • Conèixer la geometria i les propietats fisicoquímiques de la lent de contacte i associar-les a les particularitats oculars i refractives.
 • Conèixer i utilitzar protocols clínics i instrumentals en l'exploració associada a l'adaptació de lents de contacte.
 • Conèixer les dissolucions de manteniment, diagnòstic i tractament i associar-les a amb les característiques lenticulars i oculars.
 • Aplicar els procediments clínics associats a l'adaptació de lents de contacte davant diverses disfuncions refractives i oculars.
 • Aplicar tècniques de modificació controlada de la topografia corneal amb l'ús de lents de contacte.
 • Detectar, valorar i resoldre anomalies associades al port de lents de contacte.
 • Adaptar lents de contacte i pròtesis oculars a la millora de la visió i l'aspecte extern de l'ull.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para el aprendizaje de conceptos, fundamentos, terminología y destrezas propias de la materia de las lentes de contacto.
 • Plantear el tratamiento de alteraciones optométricas y la resolución de necesidades visuales mediante la prescripción de lentes de contacto.
 • Desarrollar el espíritu crítico y de iniciativa, junto a la capacidad de reciclaje en los continuos avances de la materia.

 

 

Dades generals

Codi: 24037
Professor/a responsable:
SEGUI CRESPO, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,92
Crèdits pràctics: 1,48
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0,92
  Crèdits pràctics: 1,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix