Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

En el món actual, l'aplicació i utilització d'eines software avançades, xarxes de comunicació i noves tecnologies de la informació i comunicació són fonamentals per al èxit de les empreses i destinacions turístiques.

En aquesta assignatura, ens centrarem en tres competències específiques: conéixer l'aplicació i utilització d'eines software avançades de gestió i planificació turística, conéixer l'aplicació i utilització de les xarxes de comunicació en la gestió d'empreses i destinacions turístiques, i conéixer l'aplicació i utilització de les noves tecnologies de la informació i comunicació per a la presa de decisions, definició d'objectius, estratègies i polítiques comercials en les empreses turístiques.

Adquirir aquestes competències és essencial per als professionals del sector turístic que busquen destacar en un mercat cada vegada més competitiu. Amb aquestes eines, podran prendre decisions informades i estratègiques per a millorar l'eficiència, qualitat i rendibilitat de les seues empreses i destinacions turístiques.

Al llarg del programa, els participants aprendran com aplicar aquestes competències en el context específic del sector turístic i com utilitzar-les per a fer front als desafiaments i oportunitats que presenta el mercat turístic actual. Esperem que en finalitzar el programa, els participants es senten preparats per a liderar i transformar el sector turístic mitjançant l'aplicació d'aquestes competències avançades en gestió i planificació turística.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Gestionar els recursos financers.
 • CE11 : Definir objectius, estratègies i polítiques comercials.
 • CE12 : Dirigir i gestionar (management) els diferents tipus d'organitzacions turístiques.
 • CE18 : Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • CE24 : Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.
 • CE26 : Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer l'aplicació i l'ús de programari avançat per a la gestió i planificació turística.
 • Conèixer l'aplicació i l'ús de les xarxes de comunicació en la gestió d'empreses i destinacions turístiques.
 • Conèixer l'aplicació i l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la presa de decisions i la definició d'objectius, estratègies i polítiques comercials en les empreses turístiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Coneixer les principals ferramentes software avançades de gestió i planificació turística, així com la seua aplicació pràctica en la indústria turística.
 • Desenvolupar habilitats pràctiques en l'ús d'estes ferramentes, perquè els estudiants puguen aplicar-les en la gestió d'empreses i destins turístics.
 • Identificar el paper de les xarxes de comunicació en la gestió d'empreses i destins turístics, i comprendre com estes xarxes poden ser utilitzades per a millorar l'eficiència i eficàcia en la gestió turística.
 • Familiaritzar-se amb les noves tecnologies de la informació i comunicació en l'àmbit turístic, i comprendre com poden ser utilitzades per a prendre decisions, definir objectius, estratègies i polítiques comercials en les empreses turístiques.
 • Desenvolupar habilitats pràctiques en l'aplicació d'estes tecnologies en la gestió turística, perquè els estudiants puguen aplicar-les en la presa de decisions i la definició d'estratègies i polítiques comercials en empreses turístiques.

 

 

Dades generals

Codi: 23753
Professor/a responsable:
PERNIAS PECO, PEDRO AGUSTIN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix