Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Informàtica Aplicada al Turisme presenta a l'alumne les noves tecnologies de la informació aplicades a l'àmbit turístic tant en els seus principis i conceptes bàsics com en la seua aplicació, disseny, maneig, utilització i desenrotllament.
Informàtica Aplicada al Turisme té un caràcter eminentment pràctic de manera que les sessions presencials es plantegen com a sessions pràctiques amb ordinador.
Esta assignatura està relacionada directament amb l'assignatura optativa de quart curs, Noves Tecnologies en la Gestió d'Empreses i Destinacions Turístiques si bé al tractar-se d'una assignatura de caràcter tecnològic podrà servir de suport a la resta de les matèries del grau.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE)

 • CE24 : Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principis bàsics de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i l'aplicació d'aquestes als diversos àmbits turístics.
 • Conèixer les tecnologies aplicades a la promoció i comercialització turística.
 • Conèixer les eines ofimàtiques per a l'àmbit turístic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Ser capaç de manejar ferramentes ofimàtiques integrades

Ser capaç de manejar i consultar bases de dades per a la gestió i planificació turística.

Ser capaç d'utilitzar Internet i els seus diferents servicis

Ser capaç d'avaluar la qualitat dels llocs web turístics

 

 

Dades generals

Codi: 23517
Professor/a responsable:
ROMERO JAEN, RAFAEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix