Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIOLOGIA DE LA DESVIACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22


La asignatura debe ser considerada como un complemento, así como una continuación del tema de Sociología General, dedicado a comprender el proceso social de desviación social.

La palabra desviación significa comportamiento extraño o inaceptable, pero en el sentido sociológico de la palabra, la desviación es simplemente cualquier violación de las normas de la sociedad. El término desviación puede variar de algo menor, como una violación de tráfico, a algo importante, como el asesinato. Cada sociedad define lo que es desviado y lo que no lo es, y las definiciones de desviación difieren ampliamente entre las sociedades. El objetivo de la materia el estudio de la otra cara de la realidad,  analizando y descubriendo las causas del crimen.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques de formació disciplinària (saber)

 • CES1 : Anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat humana i els seus processos.
 • CES2 : Anàlisi dels principals trets del sistema històric modern (estructura) i de les transformacions i evolució de les societats contemporànies.

 

Competències específiques de formació professional (saber fer)

 • CEH3 : Capacitats en la planificació, disseny i execució de projectes d'intervenció social i polítiques públiques orientades a l'abordatge de problemes socials.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Distingir, a partir dels autors clàssics, les diferents concepcions teòriques de la sociologia de la desviació.

- Analitzar la influència de factors socials com a marginalitat, prostitució, immigració, mendicitat, drogoaddicció, etc. i que determinen els mecanismes de reacció social en les societats contemporànies.

- Posicionar-se davant dels fenòmens de control social i desviació en les societats modernes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo principal del tema es proporcionar a los estudiantes las herramientas conceptuales y metodológicas que necesitan para hacer un análisis sociológico de los procesos de desviación y control social.


Los objetivos específicos son:


• Conocer conceptos como grupos sociales, estructura y cambio social, así como conocer las principales teorías y modelos de desviación, comportamiento desviado y causas del crimen.
• Conocimiento e implementación de la metodología sociológica en la investigación del delito.
• Distinguir, de los autores clásicos a las teorías más modernas, las diferentes teorías de la sociología desviada.
• Analizar la influencia de los factores sociales en el fenómeno del delito.
• Comprender el papel desempeñado por las instituciones de control social en las sociedades modernas.

 

 

Dades generals

Codi: 23041
Professor/a responsable:
ALCAZAR RUIZ, RAFAEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix