Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIOLOGIA DE LA FAMÍLIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La familia es una institución social estructurada que desarrolla estrategias de actuación, por lo que al mismo tiempo que busca la seguridad y la estabilidad de sus componentes está sujeta a profundos cambios sociales y culturales y afectada por el riesgo y la incertidumbre contemporánea. De ahí que la familia se constituya como un referente-productor fundamental de la actual sociedad de la individualización. Finalmente, la familia constituye la célula básica de la sociedad y la familia negociadora representa un vector básico de democratización social. Por todo ello, el análisis de la familia representa para el/la futuro/a sociólogo/a un ejercicio imprescindible.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CTUA1 : Competències en un idioma estranger.
 • CTUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques de formació disciplinària (saber)

 • CES1 : Anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat humana i els seus processos.
 • CES2 : Anàlisi dels principals trets del sistema històric modern (estructura) i de les transformacions i evolució de les societats contemporànies.

 

Competències específiques de formació personal (saber estar, ser)

 • CEE1 : Actitud crítica respecte de les doctrines (corrents principals, paradigmes dominants) i les pràctiques socials.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Presentar informes periòdics en els quals s'apliquen analíticament els principals conceptes de la sociologia de la població en el context de la societat actual, en les transformacions de l'estructura familiar i en els canvis socials que han afectat aquesta institució i en la seua relació amb altres institucions socials. En els informes s'inclouran abstracts dels continguts.

- Presentar oralment i de manera crítica les anàlisis i reflexions treballades individualment o en grup.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- La familia como institución social.

- Aproximación al estudio de la familia (estructuras en la familia).

- Las familias en la España contemporánea: situación, dinámicas y valores.

- Transición de las familias en la sociedad actual.

- Cambios en la construcción social de la infancia y la vejez.

- Conflictos y cambios en la familia actual. Transformaciones.

- Estrategias de trabajo y formación ocupacional

 

 

Dades generals

Codi: 23032
Professor/a responsable:
ROCHE CARCEL, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix