Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEORIA SOCIOLÒGICA CLÀSSICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El curso pretende mostrar al estudiante la Teoría Sociológica como el objetivo fundamental del proceso de investigación genuino y creativo, como el leitmotiv, camino y objetivo de la Ciencia Social. Para ello es necesario tener en cuenta una doble referencia; (1) El examen histórico, reposado, de las grandes creaciones teóricas clásicas y actuales y, (2) el examen profundo de sus dimensiones y estructuras epistemológicas y metodológicas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CTUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques de formació disciplinària (saber)

 • CES1 : Anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat humana i els seus processos.

 

Competències específiques de formació personal (saber estar, ser)

 • CEE1 : Actitud crítica respecte de les doctrines (corrents principals, paradigmes dominants) i les pràctiques socials.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer les teories sociològiques dels segles XVIII i XIX.

- Conèixer els principals autors que han anat conformant el pensament sociològic al llarg dels segles XVIII i XIX i els seus textos més destacats.

- Comprendre el sorgiment de la sociologia com a disciplina científica en el context de la societat industrial.

- Analitzar els principals conceptes de la teoria sociològica i ser capaç de fer comparacions entre aquests conceptes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Aprendizaje de los conceptos fundamentales que han formado el cuerpo teórico clásico de la Sociología.

- Estudio de las claves esenciales de la vida y obra de los autores sustantivos.

 

 

 

Dades generals

Codi: 23010
Professor/a responsable:
MANTECON TERAN, ALEJANDRO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix