Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROCESSOS PSICOLÒGICS I GASTRONOMIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura Procesos Psicológicos y Gastronomía constituye una de las materias de la formación obligatoria del Grado en Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad de Alicante. El estudio de sus contenidos permitirá al alumnado adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión de la influencia de los procesos psicológicos en la conducta gastronómica. A lo largo del desarrollo del temario que comprende la asignatura, el alumnado conocerá como funcionan nuestros sentidos y la relación de procesos cognitivos como la atención, la sensación y la percepción con la conducta gastronómica y alimentaria. Además, adquirirá conocimientos acerca de los procesos de aprendizaje, memoria, pensamiento y motivación en el contexto de la gastronomía y la alimentación; la influencia de las emociones y la personalidad en la alimentación; y la inteligencia y la creatividad como procesos esenciales en el desarrollo de las habilidades básicas del profesional en Gastronomía.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger
 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionales
 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç de treballar en equip i d'organitzar i planificar activitats en l'àmbit de les empreses del sector gastronòmic
 • CG2 : Mostrar capacitat de síntesi i raonament crític en l'anàlisi dels entorns gastronòmics i culinaris.
 • CG3 : Resoldre tasques o realitzar treballs professionals en l'àmbit gastronòmic en el temps assignat per a açò, mantenint la qualitat del resultat.
 • CG4 : Ser capaç de realitzar les aproximacions requerides amb l'objecte de reduir un problema de l'àmbit d'estudi fins a un nivell manejable.

 

Competències Específiques

 • CE10 : Identificar els processos psicològics implicats en el desenvolupament d'hàbits alimentaris per a la seua aplicació en el disseny de l'oferta gastronòmica
 • CE17 : Comprendre els factors cognitius i emocionals implicats en la conducta de compra d'aliments

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el funcionament dels sentits i la manera com condicionen els patrons de consum alimentari.
 • Conèixer els processos cognitius i emocionals i la relació amb els hàbits de consum alimentari i gastronòmic.
 • Saber aplicar els coneixements sobre conducta alimentària en el disseny de l'oferta gastronòmica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Aplicar los conocimientos sobre los procesos psicológicos en el ámbito profesional gastronómico.

 

 

Dades generals

Codi: 21709
Professor/a responsable:
RUIZ ROBLEDILLO, NICOLAS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix