Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GASTRONOMIA, CULTURA I SOCIETAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Como complemento al resto de asignaturas que forman el plan de estudios del Grado en Gastronomía y Artes Culinarias, la asignatura Gastronomía, Cultura y Sociedad está planteada para proporcionar al alumnado una introducción a las dimensiones social y cultural de la gastronomía que, junto al resto de materias, le proporcionen una formación completa y suficiente para entender y gestionar la gastronomía.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger
 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionales
 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç de treballar en equip i d'organitzar i planificar activitats en l'àmbit de les empreses del sector gastronòmic
 • CG2 : Mostrar capacitat de síntesi i raonament crític en l'anàlisi dels entorns gastronòmics i culinaris.
 • CG4 : Ser capaç de realitzar les aproximacions requerides amb l'objecte de reduir un problema de l'àmbit d'estudi fins a un nivell manejable.
 • CG5 : Aprendre el suficient maneig de l'instrumental científic i tècnic directament relacionat amb els sectors alimentaris i gastronòmics.
 • CG6 : Adquirir coneixements d'altres cultures i costums que capaciten per a treballar en un context professional internacional en l'àmbit de la gastronomia.
 • CG7 : Saber aplicar els coneixements adquirits en l'àmbit d'estudi al món professional de la gastronomia, contribuint al desenvolupament dels Drets Humans, dels principis democràtics, dels principis d'igualtat de gènere, de solidaritat, de protecció del medi ambient i de foment de la cultura de la pau.

 

Competències Específiques

 • CE12 : Conèixer els factors socioculturals que condicionen la gastronomia i incideixen en la selecció i classificació d'aliments i ingredients i en les elaboracions culinàries
 • CE15 : Conèixer, valorar críticament, saber utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació relacionades amb la gastronomia i l'alimentació
 • CE38 : Identificar, des del punt de vista antropològic i sociològic, les diferències relatives a la diversitat cultural i la varietat gastronòmica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre la gastronomia com a fenomen sociocultural.
 • Conèixer i gestionar el caràcter identitari de la gastronomia.
 • Conèixer els elements culturals i estructurals de la gastronomia.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats en l'aplicació d'eines sociològiques i antropològiques d'anàlisi de la gastronomia.
 • Conèixer i emprar fonts d'informació per a l'anàlisi social de la gastronomia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 1. Comprender la gastronomía como fenómeno sociocultural.
 2. Conocer y gestionar el carácter identitario de la gastronomía. 
 3. Conocer los elementos culturales y estructurales que participan de la gastronomía.
 4. Desarrollar conocimiento y habilidades en la aplicación de herramientas sociológicas y antropológicas de análisis de la gastronomía.
 5. Conocer y manejar fuentes de información para el análisis social de la gastronomía.

 

 

Dades generals

Codi: 21707
Professor/a responsable:
MARI DOMENECH, FRANCESCA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: ANTROPOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix