Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La gestión de los diferentes contenidos que un sistema multimedia puede integrar incide de forma muy importante en todas las fases del ciclo de vida del sistema. Desde su diseño e implementación hasta su aplicabilidad y usabilidad final.


Conocer las características de los diferentes sistemas de almacenaje y gestión de contenidos, así como los estándares de comunicación e interoperabilidad entre ellos es de vital importancia a la hora de diseñar e implementar cualquier tipo de sistema multimedia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C1 : Desenvolupar, mantenir, administrar i avaluar serveis i sistemes multimèdia que satisfacen tots els requisits de l'usuari i es comporten de forma fiable, eficient i que complisquen normes de qualitat.
 • C10 : Seleccionar i gestionar plataformes per a donar suport al contingut multimèdia des de la seua creació fins a la seua distribució i consum.
 • C14 : Dissenyar, implementar, integrar i implantar les eines, aplicacions i components necessaris per a l'emmagatzematge, processament, distribució i accés als sistemes d'informació basats en web.
 • C16 : Crear, dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garantisquen l'accessibilitat i usabilitat.
 • C22 : Garantir nivells de qualitat adequats (rendiment, seguretat, continuïtat, integritat, fiabilitat) en la distribució i emmagatzematge de continguts multimèdia.
 • C25 : Dissenyar, produir i gestionar sistemes multilingües i multimodals de continguts multimèdia amb l'objectiu de garantir la seua internacionalització, localització, accessibilitat i usabilitat.
 • C26 : Conèixer, dissenyar, integrar i implantar sistemes de gestió de continguts adequats als requisits especificats.
 • C6 : Identificar, gestionar, integrar i implantar sistemes i infraestructures per a la distribució, emmagatzematge i suport de continguts multimèdia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, i per a concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, els serveis i les aplicacions multimèdia, i de la informació que gestionen.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

• Conocer las características de los principales sistemas de gestión de contenidos (CMS)
• Aprender a seleccionar el CMS que mejor se adapta a las necesidades de nuestro sistema
• Conocer en detalle un CMS típico y saber emplearlo y adaptarlo a nuestras necesidades
• Conocer las características de los almacenes de contenidos
• Conocer estándares para la descripción de contenidos.
• Conocer y aplicar métodos de búsqueda en catálogos de contenidos multimedia
• Conocer los estándares para la intercomunicación e interoperabilidad de almacenes de contenidos.

 

 

 

Dades generals

Codi: 21029
Professor/a responsable:
VICEDO GONZALEZ, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix