Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SO I MÚSICA PER COMPUTADOR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura tracta de donar una visió general sobre què és i com es tracta i gestiona el so per mitjà de computadors des d'un punt de vísta tècnic. No es tracta d'un curs sobre eines programari per a dur a terme tasques relacionades amb aquest àmbit, sinó de conèixer les bases teòriques i pràctiques en les quals es fonamenten aqueixos sistemes, per a poder realitzar aqueixes tasques amb una base sòlida.

L'assignatura tracta sobre el so en general i sobre la música com a cas en particular. Aquesta és una àrea molt àmplia i interdisciplinària que abasta des de la física als llenguatges de programació. La seua impartició és complexa perquè maneja conceptes provinents d'àmbits molt diversos, com l'acústica, la teoria musical, el processament de senyals digitals, la programació i la tecnologia dels computadors.

Històricament, les àrees de treball en les quals la música ha tret profit de la capacitat de processament dels ordinadors han tingut a veure amb tasques com l'enregistrament, la reproducció, el processament, la síntesi o el control de dispositius musicals.

En aquest context, aquesta assignatura estudia la percepció del so i en termes de quins paràmetres físics i matemàtics podem descriure les sensacions sonores que provoca. També s'estudien els mètodes per a l'emmagatzematge, processament i generació digital del mateix. La teoria es complementa amb pràctiques de laboratori en les quals es duran a terme tasques relacionades amb tots aquests aspectes de la música i el so. El treball individual és la base de l'aprenentatge en aquesta assignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C18 : Conèixer i aplicar els fonaments del so i la música digital en els seus diferents formats, així com les eines i tècniques de captació, producció, edició i postproducció de so i música en les seues dimensions tècnica i creativa.
 • C9 : Conèixer els conceptes fonamentals de la teoria de la informació i ser capaç de triar els sistemes de compressió i codificació òptims per a la transmissió, emmagatzematge i protecció de continguts multimèdia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, i per a concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari, per a desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • Capacitat per a fer servir qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conèixer la relació entre les característiques perceptuales dels sons i les magnituds objectives que les originen, de manera que l'alumne puga tant descriure com especificar els sons en termes d'aquestes característiques.
 • Conèixer les bases teòriques i pràctiques en les quals es fonamenten els programes d'edició i síntesi del so, així com les eines per a la gestió de les representacions informatitzades de la música.
 • Conèixer els estàndards de control informatitzat de dispositius musicals.
 • Conèixer els rudiments de les representacions musicals tradicional i informàtica, per a ser capaç de treballar en cooperació amb músics, tècnics i sonorizadors en l'àmbit de la producció digital multimèdia.

 

 

Dades generals

Codi: 21028
Professor/a responsable:
PONCE DE LEON AMADOR, PEDRO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix