Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SENYALS I SISTEMES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El curso pretende proporcionar una formación general en las técnicas de tratamiento de señales a los alumnos de Ingeniería Multimedia. El alumno será capaz, al finalizar el curso, de:
1. Manejar el concepto de frecuencia y su significado físico.
2. Comprender el proceso de muestreo de la señal y su problemática.
3. Caracterizar y analizar las señales discretas unidimensionales y los sistemas LTI utilizados para su tratamiento, tanto en el dominio del tiempo como de la frecuencia, empleando para ello las herramientas matemáticas de transformación adecuadas.
4. Implementar técnicas algorítmicas para el procesado discreto de señales.
5. Analizar filtros digitales ideales

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B5 : Comprendre i dominar els fonaments bàsics de la física i la seua aplicació a la informàtica i al tractament del senyal per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria multimèdia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, i concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer multimèdia.
 • Capacitat per a fer servir qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 •  Comprender el proceso de digitalización de señales analógicas
 •  Desarrollar la capacidad de analizar y diseñar sistemas
 •  Ser capaz de caracterizar y analizar las señales y sistemas discretos, en el dominio del tiempo y en el de la frecuencia
 •  Conocer las ventajas y las limitaciones del procesado digital de señales

 

 

 

Dades generals

Codi: 21011
Professor/a responsable:
VALLE SANCHEZ, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix