Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura de Sistemes Multimèdia té la consideració de BASICA i una duració de 6 crèdits.

S'imparteix en segon del grau d'Enginyeria Multimèdia i forma part del pla de treball d'Aprenentatge Basat en Projectes que es prolongarà al llarg de la resta dels cursos de la titulació.

L'assignatura pretén crear el marc global en el qual els continguts de la resta de les assignatures han d'estructurar-se. Per això, comptarà amb continguts elementals que seran desenvolupats en profunditat per les assignatures de la titulació que s'impartiran a continuació.

L'alumnat que curse l'assignatura haurà de realitzar una sèrie de projectes partint de zero, enfrontant-se per primera vegada als problemes específics que formaran part de les possibilitats professionals de l'enginyeria multimèdia.

El principal objectiu de l'assignatura no és finalitzar amb èxit els projectes, si no aprendre a plantejar-los, comprendre la seua complexitat, organitzar els recursos necessaris per a emprendre'ls i detectar els coneixements necessaris que els alumnes ENCARA NO POSSEEIXEN, però que seran desenvolupats en altres assignatures, explicant-se així la seua existència.

Per tant, l'alumnat no s'enfrontarà a la tradicional seqüència d'aprenentatge "conéixer continguts-practicar-rendir comptes" sinó a la de "enfrontar-se a un problema-buscar la solució-aprendre el necessari per a això-analitzar el resultat", en un procés d'assaig-error que posa a l'estudiant en una situació real.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B8 : Conèixer i comprendre el concepte multimèdia, les característiques del llenguatge multimèdia, les tecnologies implicades, l'organització i gestió de sistemes multimèdia i l'impacte sociocultural en la societat de la informació i el coneixement.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, i per a concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer multimèdia.
 • Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer multimèdia.
 • Capacitatper a treballar en un grup pluridisciplinari i en un entorn multilingüe i comunicar, tant per escrit com verbalemnt, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.
 • Capacitat per a adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • Capacitat per a fer servir qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objectiu operatiu de l'assignatura:

Aprendre a abordar un problema d'enginyeria multimèdia d'una manera global, determinant:

 • les metes finals del projecte
 • els processos o seqüències de treball que conduiran a la seua terminació
 • els coneixements i habilitats necessaris per a abordar el projecte amb èxit distingint:
  • els coneixements i habilitats útils per a això que ja es tenen.
  • els elements que han de ser adquirits i en quina mesura ho han de ser.
 • l'ajust als terminis temporals existents i
 • la generació de documentació que acompanye al projecte

 

 

Dades generals

Codi: 21010
Professor/a responsable:
PERNIAS PECO, PEDRO AGUSTIN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix