Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS DE LES BASES DE DADES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Fonaments de les Bases de Dades és una assignatura bàsica que desenvolupa conceptes presentats en Programació i Matemàtiques i introdueix les tècniques bàsiques de bases de dades, fonamentals per al desenvolupament eficaç i eficient del programari de gestió, en particular, i de moltes altres àrees que es beneficien de la seua potència i versatilitat.

És, també, la primera assignatura que obri el camí a Disseny de Bases de dades Multimedia (2º curs) i, en general, a totes les assignatures posteriors que tracten de dissenyar i gestionar l'emmagatzematge de grans volums d'informació i la seua integració en les estructura de l'empresa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C1 : Desenvolupar, mantenir, administrar i avaluar serveis i sistemes multimèdia que satisfacen tots els requisits de l'usuari i es comporten de forma fiable, eficient i que complisquen normes de qualitat.
 • C10 : Seleccionar i gestionar plataformes per a donar suport al contingut multimèdia des de la seua creació fins a la seua distribució i consum.
 • C13 : Conèixer i saber aplicar els mètodes i la tecnologia d'emmagatzematge persistent, especialment fitxers i bases de dades, d'informació multimèdia amb l'objectiu d'obtenir sistemes d'informació que satisfacen els requeriments de manera eficient.
 • C16 : Crear, dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garantisquen l'accessibilitat i usabilitat.
 • C22 : Garantir nivells de qualitat adequats (rendiment, seguretat, continuïtat, integritat, fiabilitat) en la distribució i emmagatzematge de continguts multimèdia.
 • C6 : Identificar, gestionar, integrar i implantar sistemes i infraestructures per a la distribució, emmagatzematge i suport de continguts multimèdia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts integrant maquinari, programari i xarxes.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a fer servir qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conèixer i saber aplicar tècniques d'emmagatzematge persistent.
 • Conèixer i saber aplicar els conceptes bàsics de disseny d'una base de dades que reflectisca un sistema d'informació.
 • Saber desenvolupar i mantenir sistemes de bases de dades relacionals bàsics.

 

 

Dades generals

Codi: 21008
Professor/a responsable:
MARTINEZ BARCO, PATRICIO MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix