Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS DELS COMPUTADORS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura constituye la introducción a los elementos físicos que componen un sistema computador conjuntamente con el tipo de información que son capaces de tratar. Nos proporciona las bases para poder abordar con posterioridad asignaturas realacionadas con la arquitectura de computadores.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B4 : Conèixer i comprendre l'estructura, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics multimèdia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer multimèdia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Dar a conocer las nociones fundamentales del funcionamiento de los sistemas multimedia desde un punto de vista funcional, tecnológico y estructural que sirvan como base para continuar la formación en otras áreas. 
 • Conocer e interpretar los principales sistemas de representación de la información para su tratamiento digital.
 • Comprender el funcionamiento de los dispositivos digitales básicos.
 • Conocer la estructura básica de un sistema computador.
 • Conocer la programación en lenguaje ensamblador.

 

 

Dades generals

Codi: 21005
Professor/a responsable:
BROTONS MOLINERO, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix