Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS DEL DISSENY GRÀFIC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura possibilita als alumnes aprendre i reflexionar sobre les bases més elementals del disseny gràfic i digital, que els permetran idear i desenvolupar projectes multimèdia que comuniquen eficaçment i complisquen amb les especificacions requerides.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B7 : Conèixer els fonaments de l'expressió gràfica i el disseny, aplicar-los als continguts multimèdia i desenvolupar la capacitat de visió espacial.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, i concebre, desenvolupar i explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, serveis i aplicacions multimèdia i de la informació que gestionen.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprenendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Aquesta assignatura possibilita als alumnes aprendre i reflexionar sobre les bases més elementals del disseny gràfic i digital, que els permetran idear i desenvolupar projectes multimèdia que comuniquen eficaçment i complisquen amb les especificacions requerides.

Els alumnes s'hauran de familiaritzar amb el llenguatge visual, educar la seua percepció, desenvolupar la seua sensibilitat cap als elements compositius del llenguatge visual, manejar els sentits del color digital o aprendre a utilitzar els estils tipogràfics més adequats per al disseny digital; en definitiva aguditzar el sentit crític en el desenvolupament de projectes de disseny multimèdia o visual. A la finalització de l'assignatura els alumnes hauran de ser capaços de concebre, desenvolupar i avaluar l'aspecte gràfic de projectes d'Enginyeria Multimèdia.

A més l'assignatura pretén incentivar la capacitat de treball en equip dels alumnes i l'ús de la creativitat com a eina de treball en el desenvolupament de projectes d'Enginyeria Multimèdia.

 

 

Dades generals

Codi: 21002
Professor/a responsable:
ESCLAPES JOVER, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix