Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LA UNIÓ EUROPEA: ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Esta asignatura esta dedicada al estudio de la Unión Europea desde una perspectiva práctica, interactiva e interdisciplinar. Con el objetivo de conocer la evolución y estructura de la Unión Europea como organización internacional de integración; la organización y el funcionamiento del sistema institucional de la Unión Europea (Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Parlamento Europeo...); el estatuto de ciudadanía de la Unión Europea (libre circulación y residencia...), y las principales políticas de la Unión Europea (mercado interior, acción exterior...).

 

 

Dirigido a

El desarrollo y la complejidad que ha alcanzado la Unión Europea durante las últimas décadas, hace muy conveniente, al menos para cualquier persona que resida en un Estado miembro de esta organización internacional de integración, el estudio riguroso y sistemático del proceso de integración europea desde una perspectiva práctica, interactiva e interdisciplinar. Con este fin se oferta esta asignatura a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante que tengan interés en el estudio de la Unión Europea.

 

 

Dades generals

Codi: 20180046
Professor/a responsable:
FERRER LLORET, JAUME
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 3
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix